Promlčecí lhůta pojistné události

Promlčecí lhůta pojistné události je časový úsek, za který se promlčí doba na plnění pojištění.

Promlčecí lhůta pojistné události je časový úsek, za který se promlčí doba na plnění pojištění. Do této lhůty musí být pojištěnému, nebo jeho dědici vyplaceno pojistné plnění. Promlčecí doba začíná obvykle běžet jeden rok po pojistné události. U životního pojištění je promlčecí doba 10 let.

Pojmy

Přečtěte si více