Pojištění pro případ smrti

I na to nejhorší je potřeba myslet, zvlášť když máte rodinu. Co je pojištění pro případ smrti?

Pojištění případné smrti kryje vaši rodinu, která by se v důsledku vašeho předčasného odchodu dostala například do velkých finančních problémů – můžete mít např. hypotéku, nebo splácíte leasing. Pojištění pro případ smrti je hlavně pro živitele rodin nebo pro někoho na jehož příjmu závisí více lidí. Po vaší smrti je pak obmyšleným osobám vyplacena celá částka výše pojistného plnění.

Pojmy

Přečtěte si více