Denní odškodné

Jde o částku, kterou pojištěný dostane za každý den, kdy se léčí z úrazu, ale je zde i stanoven maximální počet dnů, kdy má na odškodné nárok.

Denní odškodné se zpravidla váže k úrazovému pojištění. Jde o částku, kterou pojištěný dostane za každý den, kdy se léčí z úrazu, ale je zde i stanoven maximální počet dnů, kdy má na odškodné nárok. Pro výpočet denního odškodného používají pojišťovny výpočtové tabulky, kde je mimo jiné klasifikována i náročnost úrazu.

Pojmy

Přečtěte si více