Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

Toto pojištění je vhodné hlavně pro podnikatele. Součástí tohoto balíčku je např. i pojištění strojní nebo živelní. Také pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění úvěru, pojištění proti odcizení nebo dopravní pojištění.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz