Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik

Jedná se jednoduše o pojištění rizik, která podstupují podnikatelé a výrobci.

Toto pojištění je vhodné hlavně pro podnikatele. Součástí tohoto balíčku je např. i pojištění strojní nebo živelní. Také pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění úvěru, pojištění proti odcizení nebo dopravní pojištění.

Pojmy

Přečtěte si více