Distribuční sazba

Distribuční sazba vyjadřuje profil odběrného místa. Rozeznávají se sazby jednotarifové pro odběrná místa, která využívají elektřinu pro svícení a běžné spotřebiče, dále pak dvoutarifové pro odběr tam, kde se elektřinou ohřívá voda, nebo topí. Pokud domácnost odebírá elektřinu ve dvou tarifech, pak má po určitou dobu elektřinu k dispozici v tzv. nizkém tarifu, kdy je elektřina levnější.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz