Distribuční sazba

Distribuční sazba vyjadřuje profil distribučního místa. Rozeznáváme jednotarifní distribuční sazby a dvoutarifní distribuční sazby. Distribuční sazby si nelze volně vybírat, závisejí na tom, jaké elektrospotřebiče domácnost využívá.

Podobné často kladené otázky