Elektrické vedení

Elektrické vedení se dělí na dvě části - přenosovou a distribuční soustavu. Přenosová soustava má za úkol přenést elektrickou energii do elektráren a velkých rozvoden. Distribuční soustava pak z rozvodem k odběratelům. Celkovým úkolem elektrického vedení je přenést energii od zdroje ke spotřebitelům.Na obrázku je elektrické vedení.
Elektrické vedení | kalkulator.cz
pixabay.comPodobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz