Elektrické vedení

Elektrické vedení je soustava, která přenáší energii od zdroje k dodavatelům.

Elektrické vedení se dělí na dvě části - přenosovou a distribuční soustavu. Přenosová soustava má za úkol přenést elektrickou energii do elektráren a velkých rozvoden. Distribuční soustava pak z rozvodem k odběratelům. Celkovým úkolem elektrického vedení je přenést energii od zdroje ke spotřebitelům.Na obrázku je elektrické vedení.
Elektrické vedení | kalkulator.cz
pixabay.comPřečtěte si více

Podobné často kladené otázky