Revizní zpráva

Revizní zpráva je dokument, který poskytuje základní údaje o provedené revizi a jejich výsledek. Formální vzhled není předepsán. V revizní zprávě by neměl chybět druh revize (výchozí – při zapojení elektrického spotřebiče, pravidelná, mimořádná – oprava poruchy apod.). Dále typ napájecí sítě, příkon instalovaného spotřebiče, soupis použitých měřicích přístrojů a související údaje naměřené hodnoty, stručný popis provedených úkonů (prohlídka elektrického zařízení, popis uložení kabelů, záznam o provedených měřeních atd.), datum zahájení, ukončení a předání zprávy o revizi.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz