Burza elektřiny

Elektrická energie je stejně jako jiné produkty předmětem obchodování na finančních trzích, přičemž toto obchodování probíhá i na burzách. Na burze se už do velké míry rozhoduje o tom, jaká bude výsledná cena elektřiny pro spotřebitele.

Obchod s elektřinou je však přeci jen trochu jiný než obchodování s jinými komoditami. Elektřinu především není možné skladovat, ačkoliv vývoj v oblasti akumulace energie již delší dobu hledá vhodné řešení. V současnosti však neexistuje způsob, který by byl použitelný v masovém měřítku. Další odlišností je cesta elektřiny ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím rozvodné sítě.

Právě ona elektroenergetická síť totiž přináší další komplikace – musí v ní panovat rovnováha. V praxi to znamená, že součet dodané energie do sítě musí odpovídat součtu odebrané energie a ztrátám, tedy výroba se musí rovnat spotřebě. Není-li tomu tak, hrozí v důsledku přebytku přetížení soustavy, nebo naopak blackout v případě nedostatku výkonu. Proto vstupují do hry subjekty, které na tento stav dohlíží a zajišťují rovnováhu výkonu – v České republice se jedná o společnost ČEPS.

S elektřinou se kromě klasického obchodování nebo obchodů pomocí brokerů obchoduje též na burzách. Burza oproti jiným formám obchodu nabízí anonymitu. Další výhodou obchodu na burze je pak záruka, že se obchod doopravdy uskuteční. Odpadá tu tak riziko, že protistrana nezaplatí. Zároveň je zde možno dosáhnout lepších cen než u jiných způsobů obchodu.

Jednotlivé burzy mají určité podmínky pro to, kdo se může obchodu s elektřinou zúčastnit. Dokládána je například licence na obchodování s energií nebo smlouva s clearingovou bankou. Po účastnících může být rovněž vyžadováno, aby byli subjektem zúčtování u provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav. Konkrétní pravidla se částečně liší podle jednotlivých burz.

Mezi nejčastější účastníky burzy elektřiny patří zejména velcí odběratelé – kromě dodavatelů elektřiny do domácností jsou to například obce, města, kraje, ministerstva, dopravní podniky, vysoké školy, nemocnice, průmyslové a zemědělské společnosti, teplárny, vodárny apod. Elektřinu mohou přímo na burze nakupovat také jednotlivé domácnosti. Musí však většinou splnit podmínku v podobě minimálního požadovaného množství objemu energie. Nákup se tak většinou zrealizuje až ve chvíli, kdy se nashromáždí dostatečný počet žadatelů, který dohromady dosáhne na minimální požadované množství. To může odpovídat spotřebě až stovek domácností.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz