Jistič

Jistič je důležitý prvek elektrických rozvodů, protože vás chrání proti zkratu.

Elektrický jistič zajišťuje nadproudovou ochranu. V případě, že rozvody protéká nadměrný elektrický proud, pak jistič automaticky elektrický obvod odpojí od dodávek elektřiny, aby síť ochránil před zkratem a požárem. Elektrické jističe nahrazují dřívější pojistky, které bylo v případě přetížení nutné vyměnit. Jistič stačí pouze znovu zapnout (nahodit) a může dál sloužit.Elektrický jistič | Kalkulátor
Elektrický jističPřečtěte si více

Podobné často kladené otázky