Liberalizace energetického trhu

Liberalizace znamená umožnění vstupu dalších dodavatelů.

Liberalizací trhu s energiemi je myšleno umožnění vstupu dalších dodavatelů a liberalizace cen. U nás k liberalizaci energetického trhu dochází v roce 2002. S tím souvisí deregulace komoditní složky elektřiny a vznik konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Proces byl ukončen v roce 2006. Od tohoto roku můžou svého dodavatele energií, kromě velkých odběratelů, změnit i domácnosti.

Přečtěte si více

Podobné často kladené otázky