Emisní povolenka

Povolení vypuštění 1t (tuny) skleníkového plynu do ovzduší - evropská emisní povolenka v systému ETS EU

V návaznosti na Kjótský protokol, ve kterém se signatářské státy domluvily na společném snížení emisí skleníkových plynů, se EU v roce 2005 rozhodla zavést Evropský systém obchodování s emisemi ETS (European Union Emission Trading Scheme). Hlavním cílem ETS je regulovat a snižovat emise oxidu uhličitého vytvořené v rámci evropského regionu. Jedna emisní povolenka umožňuje vypustit 1 tunu CO2 (skleníkový plyn) do ovzduší.

Funguje to tak, že EU stanoví pro jednotlivé roky limity celkového množství CO2, jež může být vytvořeno a emitováno do ovzduší elektrárnami, teplárnami, továrnami a dalšími velkými znečišťovateli v EU. Účastníci této regulace získávají emisní povolenky zčásti zdarma, zčásti si je musí dokoupit v aukci. Finta regulace je ale v tom, že počet vydávaných emisních povolenek postupně klesá.

Na svůj provoz účastníci trhu s ETS získávají bezplatně emisní povolenky podle reálné produkce CO2 za uplynulé období. Zjednodušeně - pokud v minulém období výrobce sníží CO2 emise vylepšenou technologií nebo nižší výrobou, v dalších letech již získá nižší množství emisních povolenek zdarma. Navíc jsme si v EU stanovili čtyři fáze, v kterých se postupně zvyšuje rychlost redukce počtu povolenek. ETS systém tedy v principu vytváří dlouhodobý tlak a motivaci pro snižování emisí, protože nevyužité povolenky mohou subjekty prodávat těm, kteří je potřebují. Předpokládá se, že velcí znečišťovatelé budou investovat do snižování emisí, protože tím ušetří přidělené emisní povolenky, které pak mohou na trhu prodat těm, kteří je naopak potřebují.

Emisní povolenky v roce 2021 zažívají nebývalý růst, což bude mít vliv na zdražování elektřiny v 2021. Více si přeštětě v článku "Kalkulator.cz varuje - nečekejte na zdražení elektřiny v roce 2021"

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz