Co je to zdražovací dopis?

Dodavatel elektřiny musí své zákazníky uvědomit, že jim zdražuje ceny elektřiny. Činí tak v dopisu, který zároveň může obsahovat změnu obchodních podmínek nebo návrh na změnu tarifu. Pokud na tento dopis zákazníci nereagují, dojde k navrhovaným změnám bez dalšího varování.

Zdražovací dopis

Dodavatelé elektrické energie a zemního plynu mohou podle obecně platných obchodních podmínek zvýšit cenu, nebo změnit obchodní podmínky po včasné informaci zákazníka.

Musí však respektovat vaše zákonná práva. Musí vám s dostatečným předstihem poslat takzvaný „zdražovací dopis”, ve kterém se dočtete, do kdy smíte odstoupit od smlouvy. Důvodem je fakt, že změnou obchodních podmínek dochází k jednostranné změně podmínek, které si zákazník s dodavatelem dohodl. Pokud dodavatel svoji informační povinnost nesplní, bude se na vás vztahovat standardní tříměsíční lhůta na výpověď smlouvy. Jinými slovy, pokud dodavatel nic neoznámí - porušil ujednání a vy můžete zvolit někoho lepšího.

Příklad takového dopisu ze Skupiny Bohemia Energy (dodavatelé skupiny BE posílají v různých podobách od Září 2021):

Vážený zákazníku,

děkujeme, že nám důvěřujete a využíváte energie od naší společnosti. Velmi si toho vážíme, obzvlášť v nynější turbulentní době. S přechodem na bezemisní energetiku zažívá celý energetický trh těžké období. To s sebou přechodně nese i extrémní nárůst cen elektřiny a plynu podpořený neočekávanými událostmi, zejména spekulacemi s emisními povolenkami a omezenými dodávkami zemního plynu v důsledku politických tlaků ve světě. Více informací o aktuálním dění najdete v příloze tohoto e-mailu či na našich webových stránkách. Abnormální výkyv cen energií zaskočil celý trh, včetně nás. Situace je natolik vážná, že žádný z dodavatelů nemůže nyní realizovat nákup energií za ceny, které bychom si pro Vás představovali. Jsme však přesvědčeni, že jde o dočasný stav, který nejlépe řeší náš produkt eNákup. Tento osvědčený způsob nákupu úspěšně využívají i firmy, aby se ochránily před fixací ceny v momentě rekordně vysokých cen, jako jsou nyní. Proto jsme ho zpřístupnili i pro domácnosti.

Co to pro Vás znamená?

Od 1. 11. 2021 pro Vás rádi zajistíme dodávku za podmínek produktové řady eNákup, díky které budete odebírat energie za velkoobchodní ceny. To Vám zajistí bezpečnou dodávku i v této bezprecedentní situaci. Jakmile tržní ceny poklesnou, promítne se tento pokles okamžitě i ve Vaší ceně. Podrobnou informaci o tomto způsobu zajištění energií najdete v příloze. Na druhé straně tohoto dopisu rovněž naleznete přehled odběrných míst, kterých se tato změna týká.

Nový rozpis záloh na další období s veškerými instrukcemi Vám zašleme v průběhu října.

Zároveň jsme zjednodušili a zpřehlednili Všeobecné obchodní podmínky a Ceník poplatků. Oba dokumenty najdete na našich webových stránkách.

Co pro to máte udělat?

V příloze zasíláme dvě vyhotovení Dodatku k Vaší Smlouvě, na jehož zadní straně je Ceník a Produktové podmínky. Jednu podepsanou kopii nám, prosíme, zašlete zpět.

Dodatek můžete podepsat jednoduše i elektronicky. Stačí jen kliknout na následující ikonu a dokument podepsat. (následuje link na podpis a nápovědu)

Co když produkt eNákup nechcete?

Dokud se situace neuklidní a tržní ceny si zase nenajdou svou stálou a udržitelnou hladinu, zodpovědně Vám nemůžeme nabídnout atraktivní ceníkovou cenu. Pokud i přesto budete chtít zachovat Váš stávající produkt, nemusíte nic dělat a budeme Vám od 1. 11. 2021 dodávat zemní plyn za cenu 1 400 Kč/MWh, stálý měsíční plat u spotřeby do 1,89 MWh 30 Kč, do 7,56 MWh 60 Kč, do 63 MWh 120 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH. Konečná cena za dodávku plynu se skládá vedle ceny odebraného plynu a stálého platu také z regulovaných cen za dopravu plynu, za činnosti operátora trhu a daně z plynu (daň z plynu pouze u firem). S aktuální výší v předchozí větě uvedených složek se můžete seznámit na www.eru.cz.

Kompletní Ceník, včetně regulovaných cen, naleznete také na .......

Rádi bychom Vás informovali, že můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy dle § 11a odst. 5 energetického zákona. V takovém případě, prosíme, doručte odstoupení od smlouvy naší společnosti nejpozději desátý den před dnem zvýšení ceny, tj. nejpozději do 22.10.2021. K ukončení smlouvy dojde k poslednímu dni předcházejícímu dni zvýšení ceny, tedy 31.10.2021.

Stejně jako všechny na energetickém trhu, i nás nepředvídatelný vývoj značně zaskočil a dostal do situace nelehké volby. Věříme však, že Vám nabízíme to nejlepší řešení, abyste měli jistotu dodávek za férové ceny a byli u nás i nadále spokojeni.

S přátelským pozdravem .....

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací