Co je to zdražovací dopis?

Dodavatel elektřiny musí své zákazníky uvědomit, že jim zdražuje ceny elektřiny. Činí tak v dopisu, který zároveň může obsahovat změnu obchodních podmínek nebo návrh na změnu tarifu. Pokud na tento dopis zákazníci nereagují, dojde k navrhovaným změnám bez dalšího varování.

Zdražovací dopis

Dodavatelé elektrické energie a zemního plynu mohou podle obecně platných obchodních podmínek zvýšit cenu, nebo změnit obchodní podmínky po včasné informaci zákazníka.

Musí však respektovat vaše zákonná práva. Musí vám s dostatečným předstihem poslat takzvaný „zdražovací dopis”, ve kterém se dočtete, do kdy smíte odstoupit od smlouvy. Důvodem je fakt, že změnou obchodních podmínek dochází k jednostranné změně podmínek, které si zákazník s dodavatelem dohodl. Pokud dodavatel svoji informační povinnost nesplní, bude se na vás vztahovat standardní tříměsíční lhůta na výpověď smlouvy. Jinými slovy, pokud dodavatel nic neoznámí - porušil ujednání a vy můžete zvolit někoho lepšího.

Příklad takového dopisu ze Skupiny Bohemia Energy (dodavatelé skupiny BE posílají v různých podobách od Září 2021):

Vážený zákazníku,

děkujeme, že nám důvěřujete a využíváte energie od naší společnosti. Velmi si toho vážíme, obzvlášť v nynější turbulentní době. S přechodem na bezemisní energetiku zažívá celý energetický trh těžké období. To s sebou přechodně nese i extrémní nárůst cen elektřiny a plynu podpořený neočekávanými událostmi, zejména spekulacemi s emisními povolenkami a omezenými dodávkami zemního plynu v důsledku politických tlaků ve světě. Více informací o aktuálním dění najdete v příloze tohoto e-mailu či na našich webových stránkách. Abnormální výkyv cen energií zaskočil celý trh, včetně nás. Situace je natolik vážná, že žádný z dodavatelů nemůže nyní realizovat nákup energií za ceny, které bychom si pro Vás představovali. Jsme však přesvědčeni, že jde o dočasný stav, který nejlépe řeší náš produkt eNákup. Tento osvědčený způsob nákupu úspěšně využívají i firmy, aby se ochránily před fixací ceny v momentě rekordně vysokých cen, jako jsou nyní. Proto jsme ho zpřístupnili i pro domácnosti.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz