Kdy platím při změně dodavatele sankce?

Sankce platíte v případě předčasného odstoupení od smlouvy na dobu určitou. Ve smlouvě najdete datum ukončení smlouvy, pokud ji budete chtít vypovědět dříve, dodavatel vám může naúčtovat sankce, výše této sankce se liší od dodavatele.

Tyto sankce činí několik tisíc korun. Někteří dodavatelé si účtují jednorázový poplatek a dále pak další poplatky za každý měsíc, co jste nedodrželi smlouvu. Předčasný odchod od dodavatele vás může stát i deset tisíc korun. Proto je určitě správné dobu určitou dodržet.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz