Michaela Kadlecová  | 7. 7. 2021

Energetický regulační úřad - místo pro posílání stížností a dohled

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu jsou pro nás všechny klíčové. Do jeho agendy totiž patří stanovování regulované části ceny elektřiny a plynu, tedy hlavně ceny za distribuci energií. Do jeho agendy také spadá prověřování stížnosti na dodavatele elektřiny a plynu.

Stanovuje regulovanou část ceny elektřiny

Tento úřad vznikl díky energetickému zákonu v roce 2001, aby celý trh s energiemi řídil a dohlížel na správné chování jednotlivých subjektů. Vždy jednou za rok vydává rozhodnutí o tom, kolik zaplatíme za regulované složky ceny energií. Zatímco u plynu jde jen o cenu za distribuci plynu a činnost operátora trhu, u elektřiny jde ještě významná část z ceny elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů, jde zhruba o osminu celé ceny elektřiny. Regulovanou cenu vyhlašuje úřad většinou na podzim. U ceny elektřiny zahrnuje cena elektřiny větší polovinu, u ceny plynu je to menší část. Cena za distribuce elektřiny a plynu se určuje pro každého distributora, a to na základě toho, v jakém stavu se nachází přenosová soustava. Cenový výnos Energetického regulačného úřadu tedy výrazně ovlivňuje, kolik za elektřinu a plyn zaplatíme.

Stížnosti

Pokud se vám nelíbí nějaké rozhodnutí vašeho dodavatele elektřiny a plynu, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, aby toto rozhodnutí přezkoumal. Energetický úřad kontroluje dodržování Energetického zákona, dále bdí nad dodržováním jeho cenového nařízení a v neposlední řadě kontroluje dodavatele energií a jejich vztah ke koncovým zákazníkům. Na Energetický úřad se může obrátit kdokoliv, kdo řeší nějaký problém s dodavatelem elektřiny a plynu. Pokud Energetický úřad zjistí, že přezkoumání problematiky není v jeho činnosti a kompetenci, postoupí stížnost, či dotaz příslušným úřadům.

Přečtěte si: Jak se bránit nabídce od EnergoŠmejdů?

Jak ušetřit na elektřině?

Zjistěte, zda je pro vás současný dodavatel elektřiny ten pravý. Vezměte si k ruce poslední vyúčtování a během chvíle budete mít jasno.

Boj proti energošmejdům

Úřad bojuje proti nepravostem ve vztahu dodavatelů a odběratelů. Vytvořil tzv. desatero obrany před šmějdy v energetice. V tom radí, aby zákazníci používali srovnávače (jako je například Kalkulator.cz), nebo kalkulačku Energetického regulačního úřadu. Dále učí rozlišovat mezi dodavateli a zprostředkovateli, varuje před podomním prodejem, nevyžádanými dárky, učí, aby si lidé smlouvu vždy vyžádali dopředu a pečlivě přečetli.

Tisíce spotřebitelských podání

Od ledna do konce května přijal ERÚ 5 543 spotřebitelských podání. Nejčastěji jde o zprostředkovatele, dodavatele, ale také o samotné spotřebitele. Nejčastěji (z 29 %) se lidé ptají na to, kdo je v daném odběrném místě dodavatelem, následuje dotaz na to, jak se mohou lidé vyvázat z nevýhodné aukce a smlouvy, na třetím místě je vyúčtování. Lidi zajímá, zda je dodavatel neošidil, nebo se ptají, proč ještě nedorazilo. Dále se zajímají o změnu dodavatele a sankce kvůli chybné smlouvě na dobu určitou. „Statistika na první pohled neodhalí, kdo nebo co bylo příčinou podání. To, že si na zprostředkovatele stěžuje pětina volajících, ještě neznamená, že by toho na svědomí neměli mnohem více. Podle našich zkušeností totiž ve valné většině stojí zprostředkovatelé i za dotazy na změnu a zjištění dodavatele. Bezesporu se podílejí i na sankcích. Dohromady to dělá více než polovinu z veškerých podání, a to je konzervativní odhad. Alarmující je zejména to, že ještě v roce 2017 jsme o zprostředkovatelích na ERÚ slyšeli spíše výjimečně. Dnes si na ně jenom u nás stěžuje 7 tisíc spotřebitelů, další volají na Českou obchodní inspekci a spotřebitelským organizacím," rekapituluje vývoj Ladislav Havel, člen Rady Energetického regulačního úřadu.

Přečtěte si: Kolik je pokuta za předčasný odchod od dodavatele elektřiny?

Jak se můžete na Energetický regulační úřad obrátit?

- telefonní číslo (+420 564 578 666),

- email (podatelna@eru.cz),

- poštou na adresu Energetický regulační úřad, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava

- osobně: Sídlo úřadu

Adresa: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Dislokované pracoviště Praha

Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7-Holešovice

Dislokované pracoviště Ostrava

Adresa: Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice

NačítámNačítám