Cena plynu za 1 kWh

Jak se pohybují ceny plynu za 1 kWh v roce 2024?

Aktuální průměrná cena za 1 kWh plynu

1,49 Kč/kWh

uvedená průměrná cena je bez DPH a regulačních poplatků

Srovnat aktuální ceny
Více informací

Rok 2024 slibuje stabilní ceny na trhu s energiemi

Po letech nejistoty a nevědomí způsobených pandemií covidu-19 a vypuknutím války na Ukrajině se trh s energiemi opět vrací do původního stavu a ceny ustávají. Přesto se částky za kilowatthodinu (kWh) plynu u jednotlivých dodavatelů velmi liší. A co že to kWh vlastně znamená? Jde o jednotku spotřeby plynu. Základní údaje na plynoměru se uvádí v m3, tedy v kubících, ale reálná spotřeba na faktuře je vyčíslena právě v kilowatthodinách, případně v megawatthodinách (MWh).

Proč se plyn účtuje v kilowatthodinách?

Od roku 2001 probíhá vyúčtování dodávek plynu v energetické jednotce kWh, jelikož m3 plynu z různých zdrojů může produkovat odlišné množství energie. Díky hodnotám v kilowatthodinách tedy získáte přesnější údaje pro srovnání různých nabídek dodavatelů. Na faktuře pro objasnění najdete počet kubíků odebraných od dodavatele, objemový koeficient a spalné teplo. Následně pak výsledek, kolik kWh skutečné energie jste spotřebovali čili kolik daný objem plynu zajistil energie.

Příklad:

Průměrná cena plynu je 2,863 Kč/kWh, tudíž pokud hodinu vaříte na plynovém sporáku o příkonu 3 kW, utratíte necelých 9 Kč (2,863 × 3 = 8,589).

Srovnávat se vyplatí!

Srovnejte si aktuální nabídky dodavatelů energií na českém trhu a zjistěte během pár minut, kolik můžete ušetřit.

Srovnat nabídky dodavatelů

Cena plynu za MWh

Ceníkové částky jsou uváděny za m3 a za MWh, nikoliv za kWh, a to kvůli větší přehlednosti. Megawatthodina odpovídá 1000 kWh. Finální částka, kterou za plyn zaplatíte, se skládá z více částí – regulovaných a neregulovaných. Mezi regulované položky patří cena za služby operátora trhu, která je pevně daná pro všechny spotřebitele, a také poplatek za distribuci do konkrétního místa. I proto se mohou ceny plynu lišit podle regionu. Neregulovanou část představuje cena za m3 plynu, kterou si stanovují sami dodavatelé (většinou podle částky, za kterou plyn nakoupili na burze). Ke konečné sumě se přičítá také DPH.Přečtěte si více

Mohlo by vás zajímat