redakce Kalkulátor.cz | 29. 9. 2023

Jak probíhá změna dodavatele energií? Jaká jsou vaše spotřebitelská práva a na co si dát pozor?

Změna dodavatele energií není žádná kovbojka. Právo na to, vybrat si vlastního dodavatele plynu, nebo elektřiny, má každý spotřebitel už od roku 2007. Jak taková změna dodavatele energií probíhá? Na co si dát pozor? Poradíme vám krok za krokem.

Smlouva na dobu určitou nebo neurčitou a výpovědní lhůta?

Pokud uvažujete nad změnou dodavatele elektřiny nebo plynu, je vhodné si nejprve zjistit, jaký druh smlouvy jste se svým současným dodavatelem uzavřeli. Při odstupu od smlouvy na dobu určitou můžete narazit na nejeden problém - sankce, nebo-li pokuta za předčasné odstoupení od smlouvy. Je proto důležité si nejprve řádně prozkoumat podmínky své smlouvy.

Délka výpovědní lhůty závisí na druhu smlouvy, kterou jste s dodavatelem uzavřeli:

Smlouva na dobu neurčitou: výpověď můžete podat kdykoli. Po ukončení smlouvy vstupuje v platnost výpovědní lhůta, která je omezena zákonem na maximálně tři měsíce.
Smlouva na dobu určitou: má pevně stanovené časové období, obvykle jeden až tři roky. Často také zahrnuje fixní cenu. Během trvání smlouvy na dobu určitou můžete sice smlouvu ukončit dříve, ale za cenu zaplacení smluvní pokuty. Při snaze o změnu dodavatele je tedy důležitá zbývající doba trvání smlouvy. Smlouva na dobu určitou standardně obsahuje automatickou prolongaci.

Přečtěte si: Mohu odstoupit od smlouvy při nesouhlasu s novými cenami?

Vyplatí se změna dodavatele elektřiny nebo plynu?

Největší motivací pro změnu dodavatele plynu nebo dodavatele elektřiny obvykle bývá úspora peněz. S rychlým porovnáním nabídek různých dodavatelů vám pomohou online srovnávače. Není od věci ověřit si, jaké služby společně s dodávkami sjednáváte. Jde například o služby instalatéra nebo revize plynového kotle. Je totiž možné, že takové služby ani nevyužijete, nebo není jasně stanovený jejich rozsah. Další důležitou položkou jsou smluvní pokuty a další platby, které mohou být ve smlouvě obsaženy. Proto si vždy zkontrolujte obchodní podmínky smluv! Do hry vstupují i další faktory jako zákaznická podpora (telefonní linka, e-mail, online chat), množství kamenných poboček, možnosti online komunikace či reálné zkušenosti dalších odběratelů.

Retenční nabídky a jak se v nich vyznat

Co to je retenční nabídka? Jde o levnější a zdánlivě výhodnější nabídku, kterou vám váš současný dodavatel nabídne, když se pokusíte přejít k jinému dodavateli energií. Většinou půjde o lehce výhodnější nabídku energií než je ta, kterou jste si vyhlédli. Důležité je pořádně si přečíst a zkontrolovat jak cenu, tak i další podmínky smlouvy, jako například smluvní pokuty, podmínky odstoupení a další poplatky - ty se totiž mohou opravdu výrazně lišit!

Jak probíhá přechod od jednoho dodavatele k druhému?

Pro poklidnou změnu dodavatele energií máte dvě možnosti. Můžete smlouvu o dodávkách elektřiny svému stávajícímu dodavateli vypovědět sami a poté uzavřít smlouvu s novým dodavatelem. V praxi to ale většinou funguje tak, že svému novému dodavateli udělíte plnou moc a ten za vás vypoví vaši starou smlouvu a uzavře novou. Celková doba trvání procesu závisí na typu vaší původní smlouvy a délce výpovědní lhůty. U smluv na dobu neurčitou je tato lhůta obvykle mezi jedním až třemi měsíci. V případě smluv na dobu určitou je doba trvání procesu vždy individuální a závisí na podmínkách ukončení dané smlouvy. Změna dodavatele je pouze administrativní, technik u vás nemá žádnou práci.

Na co si dát pozor při změně dodavatele

Někteří dodavatelé na své odběratele, kteří chtějí přejít zkouší různé podvodné praktiky, jako například tu, že jim nechtějí sdělit, kdy přesně jim končí smlouva. Podle energetického zákona ale máte právo vědět všechny informace týkající se vaší smlouvy! Navíc od ledna 2022 mají dodavatelé povinnost informovat zákazníky o době platnosti aktuální smlouvy přímo ve faktuře. Proto, kdo neví, kdy mu smlouva končí, měl by pečlivě svou fakturu prostudovat a tuto informaci si včas najít.

Běžnou komplikací je, že o změnu žádá jiná osoba, než smlouvu uzavřela. V tomto případě je potřeba nejdříve podat žádost o přepis odběrného místa na jinou osobu. Za změnu dodavatele energií neplatíte žádné poplatky. Zároveň elektřina nepřestane fungovat.

Přečtěte si: Když chci změnit dodavatele plynu, nebudou mi muset doma bourat nějaké potrubí?

Potřebuji nový elektroměr?

Jaké informace potřebuji k změně dodavatele?

Konečné vyúčtování

Od původního dodavatele obdržíte konečné vyúčtování spotřeby. Pokud máte nedoplatky, budete muset tuto částku uhradit. Pokud máte přeplatky, bude na původním dodavateli, aby vrátil přeplatek na váš účet. V této souvislosti nezapomeňte zrušit předchozí platby záloh, jako jsou trvalý příkaz, SIPO nebo inkaso a nastavit nové platby ve prospěch dodavatele nového. Po obdržení prvního vyúčtování je důležité si prověřit, že byly dodrženy dohodnuté ceny a obchodní podmínky.

A na závěr nezapomeňte:

Vypočítejte si, zda je výhodné smlouvy vypovědět předčasně.
Zkontrolujte si závěrečné vyúčtování vašeho původního dodavatele. Může dojít k chybě a platby od vašeho předchozího a nového dodavatele se překrývají. Za jeden měsíc byste zbytečně platili dvakrát. V takovém případě určitě vyúčtování reklamujte.
Zkontrolujte si, jestli novou smlouvu uzavíráte na dobu určitou nebo neurčitou.

Přečtěte si: Nepřijdu při častých změnách dodavatelů energií o bonusy?

Jak funguje přechod k novému dodavateli?