Jak získat rychle nového dodavatele plynu?

Zákazníci společnosti Lumius si musí vyhledat nového dodavatele plynu. Cena plynu v současné době raketově roste. Pokud nic neučiní, budou platit za plyn obrovské částky. Nabízíme možnost zrychleného přechodu k novému dodavateli plynu. Seznamte se s naší nabídkou a nového dodavatele můžete mít během dvou dnů. Pokud jste po krachu společnosti Lumius skončili u dodavatele poslední instance, pak máte šest měsíců na to, abyste si našlo nového dodavatele. Pokud si dodavatele plynu nenajdete do 11.7. 2022, pak se ocitnete v pásmu černého odběru.

Jak najít nového dodavatele plynu?
Více informací

Společnost Lumius některým svým zákazníkům ukončila 4.10. 2021 dodávky plynu. Vzhledem k tomu, že nešlo o zcela všechny zákazníky, nepřešli odmítnutí zákazníci pod tzv. dodavatele poslední instance. Tito zákazníci mohou okamžitě vyhledat nového dodavatele plynu, a to bez jakýchkoliv sankcí, ačkoliv se Lumius opět přihlásil k tomu, že dodávky plynu obnoví.

Energetický regulační úřad v uplynulých dnech obdržel více než sto podání na tuto společnost z důvodu, že se v systému operátora trhu v některých odběrných místech zpět přihlásila k dodávkám plynu, a to i přes žádost o změnu dodavatele ze strany nového obchodníka. V mnoha případech společnost Lumius, spol. s r.o. totiž neučinila žádné kroky k ukončení smlouvy na dodávku plynu (tj. požadavek na ukončení dodávek byl zadán přes platnou smlouvou o dodávkách plynu). Zároveň smlouvu s touto společností neukončili noví odběratelé.
Pokud podle občanského zákoníku (§ 2002 odst. 1) poruší jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V tomto směru je na odběratelích učinit rozhodnutí, od kterého dodavatele chtějí plyn nadále odebírat a zda od smlouvy s dodavatelem, který porušil závazek zajištovat dodávku plynu, neodstoupit. Ukončení závazku v souladu se zákonem by nemohlo být spojeno s nárokováním si smluvní pokuty za předčasné ukončení.

Proto doporučujeme, aby si zákazníci Lumius okamžitě našli nového stabilního dodavatele plynu. Díky naší kalkulačce plynu zjistí hned, jaké ceny jim můžeme nabídnout. Připravte si poslední vyúčtování, ofoťte ho a nahrajte přímo z mobilu.Jak získat nového dodavatele plynu?

Využijte kalkulačky plynu, která funguje jasně. Smlouvu u plynu můžete uzavřít také online.

Získat teď

Vše o krachu dodavatelů energií