Jak změnit dodavatele energií?

Změna dodavatele energií se řídí podle toho, zda jste uzavřeli fixovaný, nebo nefixovaný úvazek.

Fixovaný úvazek - dodavatele můžete změnit pouze tehdy, když vám úvazek končí. Výpověď je třeba podat písemně, a to nejpozději šest týdnů před koncem úvazku. Pokud výpověď nepodáte, smlouva se automaticky prodlužuje.

Nefixovaný úvazek - dodavatele můžete měnit kdykoliv, je třeba pouze dodržet výpovědní lhůtu, kterou máte sjednanou ve smlouvě s dodavatelem.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz