Jak a kde zjistím, kdy mi končí smlouva s dodavatelem energií?

Tyto údaje máte napsané přímo ve smlouvě. Pokud ji nemůžete najít, nebo se ve všech těch číslech prostě neorientujete, můžete se podívat do webového portálu nebo aplikace vašeho dodavatele, zavolat na jeho infolinku, nebo se zeptat e-mailem.

Ve smlouvě zjistíte také to, jakou máte výpovědní lhůtu, nebo zda jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou. Pokud smlouvu na dobu určitou nevypovíte včas, má se za to, že hodláte pokračovat za stejných podmínek a automaticky se prodlužuje.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz