Vše o úsporném tarifu 2022

Ceny elektřiny a plynu vzrostly několikanásobně. Pro většinu domácností začíná být problémem je hradit. Česká vláda proto hodlá spustit tzv. úsporný tarif, jehož konkrétnější podobu upřesňuje. Bude úsporný tarif dostatečný?

Okamžitá pomoc

Aby byla pomoc co nejrychlejší a nejjednodušší, o úsporný tarif nemusí nikdo žádat a obdrží ho naprosto všechny domácnosti, které využívají běžné distribuční sazby elektřiny. Neobdrží ho ti, kdo mají tzv. "víkendové tarify" pro chaty a chalupy, všechny ostatní domácnosti úsporný tarif obdrží. To znamená, že budou mít levnější elektřinu a plyn i ti, kdo si například fixovali elektřinu před rokem a jejichž ceny jsou o mnoho nižší. Na druhou stranu odpadá jakákoliv administrativní zátěž, tu nesou jen dodavatelé elektřiny, kteří musí o částku úsporného tarifu zohlednit vyúčtování každého odběrného místa: „S implementací Úsporného tarifu samozřejmě finanční náklady vznikají. Ať už na IT řešení a úpravy našich interních systémů nebo na informování zákazníků. Centropol vnímá jako své poslání zajistit stabilní dodávku energií koncovým spotřebitelům a v současné době také postarat se o to, aby se státní pomoc dostala k těm, kdo ji potřebují. Pokládáme to za svou povinnost a poskytnout zákazníkům co nejpřesnější informace tak považujeme za naprosto přirozené. Náklady na informování našich klientů přitom budou vyšší než částky nutné na administraci změny v našich zákaznických systémech. Jsou ale zlomkem inkrementálních nákladů, které aktuálně vynakládáme na nákup energií na velkoobchodních trzích a jeho zajištění,“ uvádí Jiří Matoušek z Centropolu. Průměrně by měl stát pomoci 15 000 korunami. Domácnosti budou rozděleny podle své spotřeby, jde o podobné rozdělení, které se používá pro rozdělení do distribučních sazeb. Domácností s nízkou spotřebou obdrží slevu zhruba 11 000 korun, domácnost se střední spotřebou zhruba 14 000 až 15 000 korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou získají zhruba 18 000 korun.

Na čem chcete ušetřit?


Máte po ruce svoje poslední vyúčtování?


Ve srovnání najdete
611 nabídek
108 dodavatelů elektřiny a plynu

E.ONČEZInnogyPRECentropolMND

+ 102 dalších

Ceny elektřiny a plynu vzrostly několikanásobně. Pro většinu domácností začíná být problémem je hradit. Česká vláda proto hodlá spustit tzv. úsporný tarif, jehož konkrétnější podobu upřesňuje. Bude úsporný tarif dostatečný?

Okamžitá pomoc

Aby byla pomoc co nejrychlejší a nejjednodušší, o úsporný tarif nemusí nikdo žádat a obdrží ho naprosto všechny domácnosti, které využívají běžné distribuční sazby elektřiny. Neobdrží ho ti, kdo mají tzv. "víkendové tarify" pro chaty a chalupy, všechny ostatní domácnosti úsporný tarif obdrží. To znamená, že budou mít levnější elektřinu a plyn i ti, kdo si například fixovali elektřinu před rokem a jejichž ceny jsou o mnoho nižší. Na druhou stranu odpadá jakákoliv administrativní zátěž, tu nesou jen dodavatelé elektřiny, kteří musí o částku úsporného tarifu zohlednit vyúčtování každého odběrného místa: „S implementací Úsporného tarifu samozřejmě finanční náklady vznikají. Ať už na IT řešení a úpravy našich interních systémů nebo na informování zákazníků. Centropol vnímá jako své poslání zajistit stabilní dodávku energií koncovým spotřebitelům a v současné době také postarat se o to, aby se státní pomoc dostala k těm, kdo ji potřebují. Pokládáme to za svou povinnost a poskytnout zákazníkům co nejpřesnější informace tak považujeme za naprosto přirozené. Náklady na informování našich klientů přitom budou vyšší než částky nutné na administraci změny v našich zákaznických systémech. Jsou ale zlomkem inkrementálních nákladů, které aktuálně vynakládáme na nákup energií na velkoobchodních trzích a jeho zajištění,“ uvádí Jiří Matoušek z Centropolu. Průměrně by měl stát pomoci 15 000 korunami. Domácnosti budou rozděleny podle své spotřeby, jde o podobné rozdělení, které se používá pro rozdělení do distribučních sazeb. Domácností s nízkou spotřebou obdrží slevu zhruba 11 000 korun, domácnost se střední spotřebou zhruba 14 000 až 15 000 korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou získají zhruba 18 000 korun.

Jde o základní schéma

Úsporný tarif schválila sněmovna a Senát coby novelu energetického zákona, jde o rámec, do kterého se zasadí konkrétní částky, tedy finanční pomoc: „Úsporný tarif byl prezentován jako základní schéma, dokonce padl název podvozek, který bude dál specifikován. Jak jsme již uvedli výše, výhodou tohoto principu je možnost přizpůsobovat ho dalšímu vývoji. Tedy například navyšovat příspěvek, prodloužit platnost Úsporného tarifu i po topné sezóně a podobně. V této fázi ho tedy chápeme jako nutné ad hoc opatření a předpokládáme, že po jeho uvedení do praxe začneme intenzivněji pracovat na modelech stabilizace cen elektřiny a zemního plynu pro domácnosti a firmy v České republice. Současný stav, kdy cena elektřiny a zemního plynu je definována burzou, která je nervózní v očekávání budoucího vývoje a zdaleka již nefunguje na tradičních tržních principech, je dlouhodobě neudržitelný,“ konstatoval Jiří Matoušek. Úsporný tarif se prvně projeví ve fakturách za elektřinu za říjen, bude se přiznávat na smlouvu na elektřinu. Od tohoto měsíce budou mít zároveň domácnosti odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje. Tyto poplatky chce vláda odpustit po celý rok 2023.

Úsporný tarif na plyn i elektřinu

Úsporný tarif bude platit pro odběratele elektřiny, i plynu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Jeho výše bude odstupňovaná podle toho, kterou energií domácnost topí a ohřívá vodu. Na základě různých kombinací upotřebení energií domácnost obdrží určitou výši finanční pomoci, nejvíce by to mělo být 16 tisíc za celou topnou sezónu: „Nejvyšší příspěvek obdrží domácnosti, které vytápějí elektřinou a plyn používají k vaření a ohřevu vody, jak ukazuje tabulka modelových příkladů na webu MPO: Úsporný tarif i odpuštění poplatků za OZE. Pro domácnosti, které elektřinu používají nejen k provozu běžných spotřebičů, ale také k vytápění (D35d, D45d, D57d) doporučujeme příspěvek zvýšit. V návrzích se nemusí jednat o finální částky a vláda je může ještě upravit. Navrhovaný Úsporný tarif je správné vnímat jako určité kompromisní řešení, protože žádné ideální řešení neexistuje. Ceny energií rostou extrémně rychle a Úsporný tarif je lepší možností než dříve uvažované odpuštění DPH, protože je možno poskytované státní příspěvky případně opakovaně navýšit. U domácností využívajících elektřinu a zemní plyn k vytápění jsou dopady zdražení nejvýraznější, proto je státní příspěvek pro ně nejvyšší,“ připomíná Jiří Matoušek. Úsporný tarif by měl být v roce 2022 na elektřinu, v zimě 2023 i na plyn a teplo.

Úsporný tarif 2022

První část podpory by měla vláda uvolnit v říjnu, zřejmě by mělo jít o 5000 korun na odběrné místo elektřiny: „Podle našich informací bychom finanční prostředky poskytnuté státem měli co nejdříve použít na umoření záloh nebo případně na vyrovnání části ročního vyúčtování. Pokud tedy u konkrétní distribuční sazby půjde o částku například ve výši jedné a půl zálohy, hned první a část další zálohy následující po obdržení peněz od státu za zákazníka uhradíme. Podobně to bude i v případě, že v příslušném období zákazník obdrží roční vyúčtování. Státní příspěvek použijeme na úhradu nedoplatku, případně poukážeme zákazníkovi ve formě přeplatku,“ vysvětluje Jiří Matoušek. Nejde o jedinou podporu, kterou chce stát pomoci se stoupajícími cenami elektřiny. Odpustit by se měla také tzv. podpora obnovitelným zdrojům, což je podpora na výkup elektřiny, která se vyrábí ve vodní, sluneční, větrné elektrárně, z biomasy, nebo biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

růst cen elektřiny
Dopad rostoucích cen elektřiny mezi rokem 2021 a očekávanými cenami ve druhé polovině roku 2022. Výše spotřeby odpovídá čtyřčlenné domácnosti se dvěma dospělými a dvěma dětmi.
CentropolÚsporný tarif pro SVJ, družstva a teplárny

Nejvíce energií se spotřebovává na vytápění, přitom přímá pomoc jde pouze těm, kdo topí plynem, nebo elektřinou. Pomoc bude směřovat i teplárnám, které mají získat zhruba 10 miliard na modernizaci a tuto částku by měly zohlednit v cenách tepla. Pokud některé bytové domy vytápí vlastní kotelnou, pak musí každé společenství vlastníků nebo družstvo nahlásit počet bytových jednotek, od kterého by se měla odvíjet finanční pomoc. Ta by měla činit maximálně 30 000 korun.

Zálohy a úsporný tarif

Odběrateli, který hradí zálohy na elektřiny přes SIPO nebo bankovním inkasem, se upravé výše záloh automaticky. Pokud platí odběratel z účtu, pak si musí výši záloh upravit sám. Sleva se zohlední na faktuře za energie.

Přečtěte si více

Vše o cenách elektřiny a úsporném tarifu