Jak zažádat o úsporný tarif?

O úsporný tarif není třeba nijak žádat. Obdrží ho rovnou dodavatel elektřiny a plynu, který o tuto částku zohlední konečné vyúčtování a zálohy na plyn a elektřinu.

Pouze v roce 2023, kdy budou moci žádat o úsporný tarif na teplo a plyn do domovních kotelen společenství vlastníků a družstva, budou muset tyto subjekty oznámit distributorovi počet domácností v určitém objektu.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz