Michaela Kadlecová  | 24. 1. 2022

Přišel vám zdražovací dopis? Začněte jednat a řešte zvýšení ceny za kwh

Cena elektřiny na burze je stále vysoká, a tak mnozí dodavatelé elektřiny přikročili ke zdražení svých tarifů. Bohužel se někdy stává, že jejich klienti toto zdražení nezaznamenají a nedokáží včas reagovat. Jak zjistíte, že váš dodavatel zdražuje a co můžete dělat?

Ke zdražení elektřiny nyní přistoupil například dodavatel Lama Energy, Vemex, Česká regionální energetika, nebo Armex. Tito dodavatelé rozeslali svým zákazníkům dopisy, ve kterých uvádějí, že se jim zvyšuje cena za kilowatthodinu. Mnozí zákazníci tyto zdražovací dopisy neprostudovali dostatečně a nezjistili tak, že mají vliv na jejich cenu elektřiny. Dodavatelé jim následně zvýšili zálohy na elektřinu a teprve to jejich zákazníky přimělo k tomu, aby se začali zajímat o skutečné ceny, za které elektřinu odebírají. Bohužel v tomto okamžiku již není možné proti zvýšení cen elektřiny protestovat. Zvýšení cen elektřiny totiž nemusíte přijmout. Pokud zdražení elektřiny odmítnete, můžete od dodavatele elektřiny odejít, a to bez sankcí. Je třeba pouze dodržet lhůtu 30 dnů ode dne, kdy jste obdrželi zprávu o zdražení elektřiny.

Dodavatelé elektřiny, kteří zdražují:

Lama Energy - zdražovala v listopadu
Vemex - elektřinu zdražil 10.1. 2022 a plyn 7.2. 2022
Česká regionální energetika - nabizi klientům bezsankční přechod k innogy
Armex - převedl klienty na spotový ceník, ceny odpovídají cenám na burze elektřiny

Info: Proč potřebujeme vaše vyúčtování?

Koho se zdražovací dopisy týkají? 

Pro zákazníky dodavatelů elektřiny je tedy klíčové to, kdy se o zdražování dodavatele dozví. Dodavatelé elektřiny většinou zvýšení ceny elektřiny oznamují tzv. zdražovacím dopisem, ve kterém uvádí jednak důvody pro zdražení, dále pak novou cenu elektřiny. Někteří dodavatelé ale umístí oznámení o zdražení elektřiny na své webové stránky a myslí si, že tím udělali povinnostem zadost. Tak to není, každý zákazník má být informovaný o zvýšení cen jednotlivě. Pokud zákazník neobdrží informaci o zdražení, může si na dodavatele stěžovat na Energetickém regulačním úřadě, který má tuto stížnost prošetřit.

Přečtěte si: Jak ohlídat spotřebu elektřiny? Pomůže Internet věcí

Dostali jste zdražovací dopis a potřebujete poradit?

Nechte si zavolat a vše proberte s naším specialistou. S vyššími cenami se rozhodně nesmiřujte! Společně najdeme jistě seriózního dodavatele a pomůžeme vám k němu přejít.

Jak funguje fixace elektřiny?

Pokud jste uzavřeli s vaším dodavatelem smlouvu, ve které je cena elektřiny fixovaná na určité období, pak vám dodavatel po toto období nesmí měnit cenu elektřiny. Pokud by tak přes to učinil, můžete si stěžovat na Energetickém regulačním úřadě. Dále je možné smlouvu na elektřinu s tímto dodavatelem okamžitě ukončit.

Nepřehlédněte: Jak probíhá změna dodavatele energií? Jaká jsou vaše spotřebitelská práva a na co si dát pozor?

Přečtěte si: Kdy musím dát výpověď dodavateli energií?

Co dělat, pokud váš dodavatel zdražuje?

Co tedy zákazníkům radíme? Pokud obdržíte zdražovací dopis, reagujte okamžitě a s vyšší cenou elektřiny se nesmiřte. Na Kalkulátor.cz najdete kalkulačku elektřiny, do které stačí zadat vaše údaje o dosavadním tarifu atd. Další možností je ofotit zdražovací dopis, který jste obdrželi a zaslat ho našim specialistům na info@kalkulator.cz. Díky tomu získáte cenovou nabídku a zjistíte, o kolik můžete ušetřit, pokud od vašeho dodavatele odejdete. Pokud s navrženou cenou souhlasíte, stačí vyjádřit souhlas s nabídkou a během pár dnů lze vše dořešit.Pokud obdržíte zdražovací dopis, reagujte okamžitě
Na kalkulačce elektřiny na Kalkulátor.cz si proveďte srovnání ceny elektřiny
Najděte si levnější tarif
Podejte výpověď dodávek elektřiny (vzor výpovědi najdete níže)

Jak na nejlevnější cenu elektřiny?

Najděte si spolehlivého dodavatele elektřiny díky naší kalkulačce. Připravte si k ruce poslední vyúčtování a vyplňtě údaje o své spotřebě. Během chvíle můžete zjistit, jaké vám můžeme nabídnout ceny.

Vzor výpovědi smlouvy z důvodu zvýšení ceny elektřiny

nebo změny jiných smluvních podmínek

(podle ustanovení § 11a odst. 4 energetického zákona1)

Dodavatel:

název společnosti (obchodní firma): …………………………………………………………..

IČO: ……………………..

sídlo: ………………………………………………………………………………………………………….Spotřebitel/podnikající fyzická osoba:

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………….

datum narození/IČO: ……………………….

bydliště/sídlo: ………………………………………………………………………………………………………….Smlouva o dodávce elektřiny/plynu nebo Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu:

číslo Smlouvy: …………………………………………

datum uzavření Smlouvy: ……………………….Odběrné místo:

adresa: ………………………………………………………………………………………………………….

EAN (elektřina): ………………………………..

EIC (plyn): …………………………………….Tímto Vám oznamuji, že vypovídám Smlouvu, a to podle ust. § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) z důvodu:a) zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu

b) změny jiných smluvních podmínek2Tato výpověď je v souladu s ust. § 11a odst. 4 energetického zákona účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.Žádám Vás o písemné potvrzení ukončení smluvního vztahu.V ……………….………..…..…... dne ………………………. …………………………

(podpis)NačítámNačítám