Michaela Kadlecová  | 29. 4. 2021

Jak dodávat zelenou elektřinu?

Kouřícím elektrárnám už téměř definitivně odzvonilo. Budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích a k tomu, aby byla co nejlepší můžeme přispět každý z nás. V rozhovoru s Františkem Vaškem, ředitelem Nano Green, divize společnosti Nano Energies, zabývající se obnovitelnými zdroji a udržitelností, jsme mluvili o lidech, kteří vyrábějí zelenou elektřinu nejen na střeše svého rodinného domku. Jak složité je se připojit do sítě? A jak se bude trh s elektřinou z obnovitelných zdrojů vyvíjet dál?

Od koho vykupuje Nano Energies elektřinu?

Vykupujeme asi od pěti set drobných i větších výrobců obnovitelné elektřiny z Moravy a Čech. Abychom mohli garantovat zelenost dodávky, odebíráme větší objem, než skutečně dodáme. Díky tomu, že je Elektřina Nazeleno výhradně z přírodních zdrojů, má šestkrát nižší uhlíkovou stopu než běžná elektřina vyráběná v Česku na základě energetického mixu. Naše zelená elektřina má uhlíkovou stopu pouze 91,7 kg CO2/ 1 MWh, zatímco ta běžná 527 kg CO2 za každou spotřebovanou MWh.

Portfolio máme složené ze 34 procent z vodních elektráren, jde hlavně o menší vodní elektrárny, které vlastní soukromí majitelé. Pak je to 29 % z větrných elektráren, a 34 % z odpadářských bioplynových stanic. Vyhýbáme se těm, které zpracovávají monokultury, jako je kukuřice nebo dokonce dřevo. Asi 4 % procenta našeho proudu máme ze slunečních elektráren. Zaměřujeme se jen na střešního zdroje, které mají lidé na domcích nebo halách pro vlastní potřebu a občas jim zůstanou přebytky. Nabízíme jim korunu za kilowatthodinu. Fotovoltaiky vyrábí nejvíce v letních měsících, takže musíme náš mix dorovnat z dalších zelených zdrojů, abychom mohli vykrýt spotřebu po celý rok.

Neplatíte moc za elektřinu?

Srovnejte si nabídky elektřiny a zjistěte, zda neutrácíte zbytečně.

Jak technicky náročné je připojit do sítě svůj zdroj elektřiny?

Napojení na distribuční síť je standardní proces schvalování připojení fotovoltaiky. My řešíme smluvně převzetí odpovědnosti za odběrné místo, za odchylku a elektřina, která přitéká do sítě, jde do našeho portfolia. Také za zákazníka přebereme objem výkupu. Distributor pak instaluje speciální měřidlo na odběr, ale i přetok do sítě. Operátor trhu přiřadí výrobu a přetok elektřiny do sítě nám jako dodavateli. Technické připojení tedy zajišťuje distributor a na komerční zúčtování se podepíše obchodní smlouva. Zákazník se rozhodne, že si instaluje novou fotovoltaiku a nechá si ji spočítat. To je třeba udělat odpovědně, aby si nechal doporučit výkon a akumulaci, která bude co nejvíce využita pro spotřebu domu. Jde o podmínku dotačních programů, nejméně 70 % elektřiny musí využít zákazník sám.

Zákazníkům umíme také dobře poradit, jak si vybrat správně dodavatele fotovoltaiky. V rámci procesu, který zajišťuje instalační firma, nebo dodavatel fotovoltaiky, se žádá o vyjádření distributora k dostupnosti příkonu a tzv. první paralelní připojení. Distributor se vyjádří, zda umí místo připojit a zda je dostatečná kapacita sítě. Zdroj připojí, potom následují revize, zdroj se spustí, odpojí a vymění se elektroměr a odběratel začne vyrábět elektřinu. Stane se z něj tzv. prosumer (výrobce a odběratel v jedné osobě). K tomu musí mít smlouvu s dodavatelem, který bude jeho přebytky vykupovat. Přebytky jdou ve prospěch dodavatele. Díky tomu, že děláme jen zelenou elektřinu na straně dodávky i výkupu, začleníme ho do portfolia a jeho přebytky se dostanou jiným zákazníkům. Zároveň má jistotu, že celá spotřeba je pokryta také jen elektřinou z obnovitelných zdrojů. Dá se říci, že se obnovitelný kruh uzavřel.

Jak se u vás tvoří cena?

Majitelům větších zdrojů, tedy vodních, větrných elektráren a bioplynek naši obchodníci průběžně dávají individuální nabídky na cenu výkupu. To je tržní prostředí, výrobce se rozhoduje, komu a za jakých podmínek elektřinu prodá. Co se týká střešních malých fotovoltaik, tam je fixně stanovená cena výkupu. V našem případě to je jedna koruna, což se blíží tržní hodnotě této elektřiny. Jde o přebytky, které domácnost nebo firma nevyužije.

Jak je jednoduché nacházet nové zdroje? Jak je získáváte?

Zdrojů už dost stojí. ČR je na sedmnácti procentech obnovitelných zdrojů a každý rok roste soutěž o výkup s ostatními hráči na trhu. Pro vodní elektrárny stát nachystal dotace v tzv. Modernizačním fondu, takže mohou např. zkombinovat vodní elektrárnu s bateriovým úložištěm a kromě samotné elektřiny poskytovat i flexibilitu. V určitou denní dobu, kdy je elektřiny v síti nedostatek, ji mohou vyrovnávat. Tak pomáháme zdrojům ještě více zvyšovat jejich hodnotu.

Deklarujete, že vykupujete a prodáváte čistě zelenou elektřinu. Jak vyvažujete tento poměr, aby byla záruka vždy zelené elektřiny?

Je potřeba zdroje správně nakombinovat, aby odpovídaly spotřebě všech zákazníků, a vykoupit větší objem, než je dodávka, aby se spotřební diagram vešel pod výrobní. Pak průběžně v čase odprodáváme přebytky z portfolia na krátkodobém trhu. Pracujeme jinak než běžná velká energetika, která objednává standardní produkty a z těch skládá mix elektřiny z burzy, která je anonymní a složená ze všech zdrojů, tedy i fosilních. My postupujeme adresně. Vytváříme přímou vazbu mezi obnovitelnými zdroji a zákazníky.

Jak dnes vznikají nové zdroje elektřiny, kdo je financuje?

V Nano Energie už přes 13 let sbíráme mnoho dat o soustavě, máme ověřené matematické modely a víme, jak se obnovitelné zdroje chovají. Je stále více firem, které chtějí snižovat uhlíkovou stopu a mají zájem podpořit vznik nových obnovitelných zdrojů. Těm navrhujeme, jak si mohou pokrýt spotřebu vlastním zdroji, například fotovoltaikou na střeše výrobní haly. Aby nový zdroj získal bankovní financování, potřebuje závazek odběratele, že z něj bude odebírat alespoň deset až patnáct let. Například v Polsku to funguje tak, že velká korporace vykoupí elektřinu z větrné elektrárny na deset let dopředu, zaváže se platit určitou cenu a investor tak má jistotu, že se mu vložené prostředky vrátí.

Na trhu s elektřinou vidíme evoluci. Na počátku si lidé kupovali jen tzv. záruky původu, které byly navázané na každou megawattu elektřiny vyrobené z obnovitelného zdroje. Ve skutečnosti, ale certifikáty zelenost nedokáží garantovat. Pak přišli velcí hráči, kteří ve svém portfoliu obnovitelné zdroje mají, ale jen z části a zbytek jejich energetického mixu tvoří pořád klasická, tedy i špinavá elektřina. To považujeme za řešení, které se zastavilo na půli cesty a ke skutečnému rozvoji obnovitelných zdrojů nevede. My v nano Energies jdeme už třináctým rokem dál a budujeme úplně přímou vazbu mezi zákazníkem a výrobcem se zeleným zdrojem.

Přečtěte si více: Nano Energies sází na čistě zelenou elektřinu. 

NačítámNačítám