Michaela Kadlecová  | 12. 4. 2021

Ekologické není drahé. Nano Energies sází na čistě zelenou elektřinu

Česká společnost Nano Energies dodává jen a pouze zelenou elektřinu, tedy elektřinu ze zdrojů, které jsou obnovitelné. Je jich v Česku dostatek? Lenka Hořáková nás ujistila, že vznikají další a že na téma stoprocentně čisté elektřiny slyší stále více zákazníků.

Proč Nano Energies dodává pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů?

Naše počáteční motivace vycházela z hodnot a vize našeho zakladatele Petra Rokůska. Je to velmi inspirativní člověk, který vystudoval životní prostředí na ČVUT a dokáže propojovat přírodu a technologie. Před třinácti lety založil Nano Energies s vizí rozvoje udržitelné energetiky. Tehdy jsme byli jsme v Česku prvním a dodnes zůstáváme jediným dodavatelem, který obchoduje pouze s obnovitelnými zdroji.Jak získáváte dodavatele z řad malovýrobců?

Vykupujeme elektřinu zhruba od pětistovky výrobců z Čech a Moravy. Jsou to malé větrné a vodní elektrárny, bioplynové stanice a malé solární elektrárny. Důležité pro nás je vybírat si pouze ty, které vyrábějí elektřinu co nejšetrněji k přírodě. To například u solárních elektráren znamená, že se zaměřujeme jen na instalace, které jsou na střechách rodinných domů nebo výrobních hal a nezabírají ornou půdu. Výrobce oslovujeme přímo, s každým jednáme jednotlivě, takže se osobně známe. Není to anonymní nákup elektřiny.

Lenka Hořáková, Nano Energies
Lenka Hořáková z Nano Energies
Nano EnergiesJe v České republice dostatek malovýrobců?

Výrobců je v tuto chvíli dost, ale čím více jich bude, tím zdravější bude naše ovzduší. Proto se snažíme získávat nové zákazníky a vysílat tak trhu jasný signál, že o zelenou energii je zájem. Obnovitelné zdroje podporujeme právě přes rostoucí poptávku trhu. Například ceny technologií pro fotovoltaiku výrazně poklesly, takže se dnes lidem i firmám vyplatí nainstalovat si solární panely i bez dotací. Pokud od nás zákazník poptá zelenou energii, časem si postaví solární panely na střechu, stane se malovýrobcem a my od něj i přebytky solární elektřiny vykupujeme. Co se týká vodních a větrných elektráren, ty vznikají málo. Větrníky se střetávají s nelibostí veřejnosti například kvůli obavám z hlučnosti, i když je to spíš mýtus. Bioplynky nemají systém státní podpory, takže nové příliš nevznikají.

Jakého původu je elektřina, kterou vykupujete nejčastěji?

Náš energetický mix tvoří z 28 % větrná energie, z 34 % elektřina z bioplynek, 35 % tvoří elektřina z vodních elektráren a elektřina ze slunce tvoří 3 %. Tento nízký podíl soární energie je daný tím, že nevykupujeme elektřinu z velkých solárních parků na polích, ale pouze z mikrozdrojů na střechách domů nebo firem.

Vodní elektrárna Platěnice, manželé Vrbatovi, Nano energies
Vodní elektrárna Platěnice a její majitelé, manželé Vrbatovi
Nano energiesUveďte prosím příklady dodavatelů

Elektřinu nám dodává například obecní bioplynová stanice v Kněžicích, což je ekologická obec ve středních Čechách. Pan starosta Kazda se snaží zahrnout do systému výroby elektřiny i obyvatele obce. Dokonce jsme pro kněžické občany připravili i speciální zelený tarif. Celá obec obnovitelnou energetikou žije. Když bych měla zmínit vodní zdroje, tak je to například elektrárna u Nižboru, kterou provozuje pan Švestka, nebo elektrárna Vrbatových na řece Loučná ve východních Čechách.

Jaká elektřina je skutečně zelená?

V této oblasti panuje spousta nepravd a omylů. Pro nás je důležité obchodovat pouze s obnovitelnými zdroji. V našem energetickém mixu proto není ani uhlí, ani jádro, a tím jsme schopni zákazníkům poskytnout obchodní garanci, že svými měsíčními platbami za elektřinu podporují pouze obnovitelné zdroje. Chceme být transparentní, proto s jinou než zelenou elektřinou neobchodujeme. Ostatní dodavatelé mají energetický mix složený ze všech zdrojů, tedy i z fosilních paliv. Naši konkurenti cítí, že mezi lidmi roste zájem o zelenou energii, a proto začali nabízet zelené tarify, ale vedle zelené prodávají i elektřinu z fosilních zdrojů a to z pohledu ekologicky smýšlejících zákazníků není autentické.

Větrná elektrárna Zlatá Olešnice, Nano energies
Větrná elektrárna Zlatá Olešnice
Nano energiesBylo těžké v začátcích získat takovou elektřinu?

V posledních dvou letech dochází k obrovským změnám i z pohledu veřejného mínění. Lidé začínají vnímat problémy spojené s klimatem, chtějí se aktivně zapojit do řešení klimatické krize a mají k tomu také mnohem více informací než dříve. Před třinácti lety patřily mezi naše zákazníky ty nejvíce uvědomělé domácnosti a firmy, kterých nebylo příliš. Patří mezi ně například společnosti jako Sonnentor, Country life nebo Biopekárna Zemanka. V dnešní době ale téma obnovitelných zdrojů rezonuje mnohem více a připojuje se mnoho dalších firem, které řeší, jak snižovat svou uhlíkovou stopu. Jeden z nejúčinnějších nástrojů je pro ně proto připojení výroby, kanceláří nebo dokonce celého dodavatelského řetězce k elektřině z obnovitelných zdrojů. Zájem veřejnosti a firem o zelenou energii jednoznačně roste.

A jak je to, co se týká výrobců energie z obnovitelných zdrojů?

Určitě jich je čím dál tím více a největší rozvoj se odehrává v oblasti solárních instalací.

Jakým způsobem nakupujete a přepravujete zelenou elektřinu ke koncovému uživateli?

Probíhá to podobně jako u ostatních zdrojů elektřiny. Elektřina se dostává do zásuvek přes distribuční síť, která je v Česku jedna společná. Fyzikálně není možné vytvořit speciální cestu pro zelenou elektřinu. Ta proudí do stejné sítě jako ta z fosilních zdrojů. Neexistuje žádná výhybka, která by uměla oddělit čisté a špinavé zdroje. Pro nás je nicméně důležité „zelenost“ podpořit v komunikaci. Dáváme zákazníkům vědět, že díky nim se do sítě mohlo dostat více zelené elektřiny. Používáme přirovnání s vodou v jezeře, do kterého přitéká několik potůčků, čistých i špinavých a voda v něm se promíchá. Ale pokud do jezera začne proudit více čistých zdrojů, celé jezero bude za nějakou dobu mnohem čistší. Podobně to funguje v elektrické distribuční síti. Čím více čistých zdrojů do ní připojíme, tím bude celkově čistější.

Vodní elektrárna Nižbor, Nano energies
Vodní elektrárna Nižbor
Nano EnergiesUvádíte, že budete dodávat také plyn. Z jakých zdrojů bude?

Plyn už nabízíme pod značkou Plyn Naplno. Dívali jsme se, zda existuje ekologická varianta plynu, bohužel zdrojů bioplynu je v Česku málo, takže by ho pro naše zákazníky nebylo dostatek. Proto jsme se rozhodli v samotném začátku poskytování této služby nabízet klasický plyn, jehož uhlíkovou stopu kompenzujeme výsadbou stromů. Za každého nově připojeného zákazníka k Plynu Naplno, přispíváme průměrně částkou 1300 korun na výsadbu dlouholetých stromů. Monitorujeme trh a víme, že začínají vznikat nové zdroje bioplynu. Začínáme jednat s výrobci a chceme být jedni z prvních, kteří budou vykupovat bioplyn, aby mohli zákazníkům alespoň částečně poskytovat tuto ekologičtější variantu.

Jaké nabízíte v současné době tarify? Platí, že co je ekologické, je také drahé?

To je jeden z nejčastějších mýtů, který se snažíme dva roky vyvracet díky tomu, že ceny našeho tarifu Elektřina Nazeleno jsou často nižší než ceny běžných tarifů z fosilních paliv. Naším zájmem je, aby se zelená elektřina co nejvíce rozšířila a byla dostupná, proto jsme ceny snížili, jak jen to šlo. Poslední rok jsme byli schopni výhodně nakoupit zelenou elektřinu, takže jsme ceny udrželi a tarif Elektřina Nazeleno 24, fixovaný na dva roky, je ještě levnější. Kromě fixovaného tarifu nabízíme i tarif Elektřina Nazeleno, který má pouze jednoměsíční výpovědní lhůtu a umožňuje zákazníkům odejít bez jakýchkoliv pokut a penále.

V čem spatřujete budoucnost zelené elektřiny? Kdy se Česko zbaví kouřících elektráren?

Myslím, že trend v Česku bude stejný jako všude ve světě. Podíl obnovitelných zdrojů jednoznačně poroste. Loni se poprvé stalo, že se v Evropské unii vyrobilo více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. To je zlomový bod. Jak v EU, tak v dalších zemích na světě tento podíl roste, nejvíce ze solárních zdrojů. To souvisí i s tím, že u nás dojde nejpozději v roce 2038 k útlumu těžby uhlí a vznikne prostor, jak to nahradit. Důležitou roli v tom budou hrát obnovitelné zdroje. My dokonce věříme tomu, že útlum těžby uhlí nastane ještě dříve a hnací silou bude právě vyšší poptávka po obnovitelných zdrojích primárně ze strany firem, které mají větší spotřebu a tedy větší dopad.

Přečtěte si také: Jak kupovat skutečně zelenou elektřinu? 

O nás: Kalkulátor.cz srovnává ceny elektřiny, plynu a pojistek. Díky naší kalkulačce elektřiny můžete ušeřit několik tisíc ročně, a to během pár minut, jen pouhým srovnáním dodavetelů elektřiny.

Neplatíte moc za elektřinu?

Chcete levnější elektřinu?