Redakce - Kalkulator.cz | 13. 4. 2021

Bioplynka - bioplynová elektrárna, aneb výroba elektřiny z bioplynu

Jak se vyrábí v bioplynce elektřina z bioplynu? Věděli jste, že kromě výroby tepla jde v bioplynce, tedy bioplynové elektrárně, využít bioplyn i k výrobě zelené elektřiny?

Bioplyn je látka, která vzniká zcela přirozeně pomocí přírodních procesů. Jeho využití tak není z historického hlediska nic nového. Ke vzniku bioplynu dochází když se organická hmota rozkládá bez přístupu kyslíku. Napomáhají tomu bakterie, kvasinky či houby. Tyto procesy se dějí na denní bázi například v našem trávicím traktu a nebo na dně jezera. Bioplyn vzniká i u vás doma, pokud používáte kompost a pravidelně ho doplňujete novými zbytky zeleniny či ovoce. Na rozdíl od průmyslového využití však uniká bez užitku do atmosféry. Se zemním plynem má bioplyn společnou hlavní složku, kterým je v obou případech metan. V případě bioplynu ho je dokonce celých 70 procent. Na rozdíl od zemního plynu je však bioplyn obnovitelný zdroj, jelikož materiál pro jeho tvorbu se tvoří neustále. Bioplyn se proto nabízí jako ekologická náhrada zemního plynu, který je naopak neobnovitelným zdrojem, jelikož ho máme na planetě jen omezené množství.

Bioplynka: z odpadu ke vzniku elektřiny

Výhodou bioplynu je, že ho nemusíme složitě vyrábět, ale stačí jen využít biologického odpadu, který vzniká v zemědělství. Speciálně při chovu hospodářských zvířat se zemědělci potýkají s tunami biologického materiálu, který by jinak šel vniveč. Naopak při výrobě bioplynu vzniká odpadní látka digestát, která se pak může používat zpětně v zemědělství jakožto kvalitní hnojivo. A jak se vlastně bioplyn vyrábí? K jeho vzniku dochází v bioplynové stanici, zkráceně bioplynce. Hlavní část bioplynky nazýváme fermentor. Už z názvu je zřejmé, že zde dochází k fermentaci - tedy rozkladným reakcím. To se děje při zahřívání na teplotu kolem 42 stupňů Celsia a průběžném promíchávání. Při tom se tvoří cílová látka- tedy bioplyn. Nás však zajímá hlavně to, jak se z bioplynu dá vytvořit elektrická energie. Ta vzniká tehdy, když je bioplyn po vyčištění spalován v kogenerační jednotce. V ní se tvoří kromě elektřiny i teplo. A co je vlastně kogenerační jednotka? Ta se skládá ze spalovacího motoru s elektrickým generátorem přizpůsobeným ke spalování bioplynu. Teplo, které přitom vznikne se pak dá využít k vytápění budov, nebo v zemědělství.Neplatíte za elektřinu příliš?

Srovnejte si nabídky dodavatelů a zjistěte to během minuty.

Levnější elektřinu můžete mít teď hned.

Přečtěte si také: Která elektřina je skutečně zelená? 

Máme se bát zápachu?

Bioplynky a výroba elektřiny z tohoto zdroje samozřejmě nejsou bez negativních vlivů. Asi nejvýznamnější z nich je zápach, který může při nesprávném proudění větru zamořit blízká obydlí. Proto je při stavbě bioplynových stanic důležitá samotná poloha, která by měla být vybrána tak, aby negativní vlivy na okolí byly co nejmenší. Zároveň je bioplynky nutné zavážet materiálem a z toho důvodu hrozí zvýšená hustota nákladní dopravy. I to se však dá řešit jejím správným umístěním.

Bioplynka je ekologický zdroj

Celkově jsou ale bioplynové elektrárny ekologickým a udržitelným způsobem výroby energie. Díky svému mechanismu umožňují zpracovat zemědělský odpad, který by jinak zůstal takřka jistě nevyužit. Naopak při výrobě v bioplynových stanicích žádný odpad nevzniká, zbylá hmota totiž, jak už bylo zmíněno může být využita jakožto hnojivo. Bioplynové stanice rovněž přispívají k podpoře zemědělství a rozvoji venkova. Jejich stavba i údržba přináší do regionů no vá pracovní místa, snižuje uhlíkovou stopu a přináší alternativní využití odpadní hmoty. Emise se sice při spalování a výrobě bioplynu uvolňují, ale oproti běžným fosilním zdrojům pouze v nepatrném množství. Není tedy divu, že boom „bioplynek“ zasáhl i Českou republiku a bioplynové stanice tak u nás v posledních letech rostou jako houby po dešti.

O nás: Kalkulátor.cz srovnává ceny elektřiny a plynu. Během chvíle vám vyhledá výhodnou nabídku na dodavatele energií. Vyzkoušejte i vy naši kalkulačku elektřiny a ušetřete několik tisíc korun ročně. Jsme jiní, jsme fér a žádnému dodavateli nestraníme. My počítáme, vy šetřite.