Úrazy elektrickým proudem

Průchod elektrického proudu lidským tělem může způsobit těžká poranění až smrt. Kontakt s proudem o vysokém napětí (např. spadlé dráty vysokého napětí) bývá obvykle smrtelný a vždy dochází k těžkým popáleninám. Velikost nízkého napětí je do 1000V. Pro srovnání, v obyčejné zásuvce doma je napětí 230V. Vysoké napětí je mnohem nebezpečnější, neboť jeho velikost přesahuje i několik desítek tisíc voltů. Pro zásah vysokým napětím není potřeba se drátů ani dotknout, výboj totiž přeskočí i na poměrně velkou vzdálenost.

Člověka zraněného elektrickým proudem je možno poznat podle různě silných svalových křečí, které mu obvykle nedovolují se pustit elektrického vedení. Dalšími projevy může být ztráta vědomí, poruchy srdeční činnosti a dýchání, případně popáleniny různého stupně, zejména v místech, kudy proud do těla postiženého vešel a z kterých vyšel ven. Pokud postižený nereaguje a nedýchá, je nutné zahájit okamžitě resuscitaci, ale až po zajištění bezpečnosti na místě úrazu.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz