Michaela Kadlecová  | 13. 6. 2022

Polovina domácností má problémy s placením za elektřinu a plyn

Dosavadní zdražování nemá v České republice obdoby. Inflace je poháněná hlavně cenami elektřiny a plynu, které se zvyšují o stovky procent. Situace českých domácností se výrazně zhoršila, více jak polovina má problémy s tím jak za energie zaplatit. Jak tuto situaci řešit?

Institut prevence a řešení předlužení, který se zaměřuje na na problematiku zadluženosti domácností, exekucí a osobních bankrotů, inicioval výzkum, ve kterém se dotazovalo na 1600 domácností. Výzkum probíhal od 25.4. do 3.5.2022. Důvodem výzkumu byla obava, kvůli zvyšujícím se cenám energií naroste počet těch, kdo jsou v exekuci: „Abychom na energetickou krizi mohli účinně a cíleně reagovat a vyhnuli se situaci, kdy se počty lidí v exekuci vrátí na hranici jednoho milionu, bylo třeba zjistit detaily ohledně chování domácností v souvislosti se strmým růstem cen energií. Data výzkumu ukazují, že se situace dotýká už většiny lidí. A situace se bude ještě zhoršovat, až se projeví další zvýšení cen,” upozorňuje ředitel Institutu prevence a řešení předlužení, Radek Hábl.

Info: Z čeho se skládá cena elektřiny pro domácnosti a cena kWh?

Více než 50 % odběratelů v potížích

Zdražení elektřiny 2021 odstartovalo loni na jaře, zdražování energií ještě umocnil pád Bohemia Energy a poté hlavně válka na Ukrajině. Česká republika se tak potýká s největším zdražováním ve své historii a rekordní inflací. Stát podniká jisté kroky a snaží se domácnostem pomáhat, přesto jde o extrémní zátěž, která není bez následků. Situace stále nabírá na obrátkách a pro zastavení růstu cen energií není důvod. Výzkum Institutu prevence a řešení předlužení se zaměřil na to, zda znamenají zvýšené ceny elektřiny a plynu pro domácnosti problémy, kterým nedokážou čelit. Odpověď je jasná, zdražení elektřiny a plynu české domácnosti těžce zasáhlo. Nepomohou ani úspory, 40 % domácností má totiž úspory maximálně ve výši jednoho platu. Z výzkumu vyplývá, že s navýšením cen energií zaznamenalo finanční potíže už 53 procent domácností. Velké potíže se objevily u 4 procent lidí, 12 procent deklaruje střední potíže a dalších 36 procent přiznává menší potíže. Nejvíce postiženi jsou pochopitelně ti s nejmenšími příjmy, domácnosti v příjmové chudobě udávají problémy s hrazením energií v 90 %. Určité obtíže udávají také nadstandardně příjmových obyvatel, polovina z nich hlásí, že placení za elektřinu a plyn je pro ně těžší. Největší problém s hrazením účtů za elektřinu a plyn mají odběratelé na severu Čech.

Přečtěte si: Nákupní centra bez vytápění? Jaké jsou důsledky boje o plyn s Ruskem

Řešení? Kontrola spotřeby elektřiny

Pro mnohé z nás je konečná faktura za elektřinu překvapením. O tom, kolik ho stojí spotřeba určitých spotřebičů, nebo kolik skutečně utratili za elektřinu, ví málokdo. Polovina odpovídajících uvádí, že o své spotřebě elektřině se dozvídá až z faktury za elektřinu. 19 % spotřebu sleduje každý měsíc: „Ukázalo se, že pět milionů lidí v ČR nemá přehled o své průběžné energetické spotřebě v domácnosti. Lze tedy předpokládat, že pokud růst cen nereflektují zvýšením svých měsíčních záloh, téměř jistě je při ročním vyúčtování čeká kvůli mimořádně vysokým nedoplatkům šok,” upozorňuje Radek Hábl. Jako řešení se ukazuje chytré zařízení, díky kterému bude mít každý okamžitou informaci o své spotřebě elektřiny a to nikoliv o spotřebě v kwh elektřiny, ale v korunách, 60 % dotázaných domácností deklarovalo, že pokud by v měsíčních intervalech měly dostatečné informace o tom, kolik přesně utratily, dokázaly by svou spotřebu efektivněji řídit či se v ní omezit. K informaci o spotřebě elektřiny slouží chytré měřáky, které již nyní začnou někteří distributoři elektřiny montovat: „Přestože se budou chytré měřáky ze zákona povinně instalovat od roku 2024 pro domácnosti s větší spotřebou (resp. od roku 2027 pro ty s menší spotřebou), rozhodně by měl stát motivovat k rychlejší instalaci. Přesné a průběžné povědomí o našich nákladech za spotřebu energií se ukázalo jako klíčové pro její lepší regulaci,” apeluje Radek Hábl.

Přečtěte si: Kdo jsou největší žrouti energie? Jak na výpočet spotřeby elektřiny?

Sháníte dodavatele elektřiny?

Získat spolehlivého dodavatele elektřiny není vůbec snadné. Díky naší kalkulačce elektřiny zjistíte, jaké ceny elektřiny vám můžeme nabídnout, a to i tehdy, pokud máte vyšší spotřebu elektřiny. Připravte si k ruce poslední vyúčtování a jdeme na to.

Jak šetřit elektřinou a plynem?

Lidé odpovídali také na to, zda chtějí energie nějak šetřit a jakým způsobem. Jen čtvrtina uvedla, že své chování nehodlá nijak změnit. Jak polovina uvedla, že šetřit hodlají vytápěním na nižší teplotu, vytápěním menší části domu, ohříváním vody na nižší teplotu. Jen malá část odpovídajících chce řešit úsporu změnou dodavatele ‒ pouze 4 % jak v případě dodavatele elektřiny, tak také plynu. Jen 5 % chce úsporu řešit izolací oken, nebo střechy. Stát chce zvýšené ceny energií lidem nahradit. Zatím je možné využít na úhradu příspěvek na bydlení, který se ale nevyužívá dostatečně: „Až tři sta tisíc lidí, kteří mají nárok na tuto základní podporu při vysokých nákladech na bydlení, ji nevyužívá,” apeluje Barbara Halířová, vedoucí dluhového poradenství Institutu. Iniciativa by měla být jak na straně státu: „Je třeba dále zvýšit normativy na bydlení a životní minimum, které aktuálně neodpovídají míře inflace a růstu cen energií. Dále je třeba zavést sociální tarif pro zranitelné skupiny, motivovat domácnosti ke snížení spotřeby, urychleně zjednodušit žádosti o příspěvek na bydlení a rozšířit místa, kde ji lze podat. Úřady práce, které příspěvky na bydlení doposud vydávají, jsou totiž jako místo stigmatizovány,” vysvětluje Radek Hábl, tak dodavatelů, kteří by se sami měli snažit, aby se jejich zákazníci nedostávali do problémů: „Z výzkumu vyplynulo, že polovina všech domácností průběžně nekontroluje svou spotřebu. Dodavatelé energií by tak měli své zákazníky více motivovat k tomu, aby o své spotřebě měli větší přehled. Proaktivní přístup ale také znamená podat pomocnou ruku těm, kteří se ve finančních potížích už nacházejí, například pomoci klientům s vyplňováním žádosti o příspěvek na bydlení nebo zavést sociální tarif pro zranitelné skupiny i bez kompenzace státu,” říká Gabriela Vondrušová, výkonná manažerka Institutu prevence a řešení předlužení.

Jak řešit zdražování elektřiny a plynu:

• Vysoké vyúčtování za elektřinu si rozdělit do několika splátek.

• Zažádat si o příspěvek na bydlení na úhradu energií na Úřadu práce.

• Pravidelně sledovat svou spotřebu energie.

• Usilovat o přechod na obnovitelné energie.

• Zateplit domov, více využívat odpadní a dešťovou vodu.

NačítámNačítám