Michaela Kadlecová  | 22. 3. 2023

Z čeho se skládá cena elektřiny pro domácnosti a cena kWh?

Cena elektřiny se skládá z několika položek. Víte, jak výslednou cenu ovlivňuje využívaný jistič, distribuční sazba, nebo cena za distribuci?

Elektřinu platíte nejenom podle toho, kolik jí odeberete. Pokud se podíváte blíže na položky, které faktura za elektřinu obsahuje, pak zjistíte, že určité náklady se podle odběru nemění. Cenu elektřiny tedy můžeme rozdělit na část fixní a část, která se mění podle spotřeby. Dále lze cenu elektřiny rozdělit podle zcela jiného kritéria, a to zda je to elektřina silová - tržní, nabízí se tedy v různých hladinách, nebo zda je centrálně stanoveno určitou autoritou, jde tedy o cenu elektřiny regulovanou. A možná vás překvapí, že ve výsledku jde vaše platba za elektřinu hned několika různým institucím.

Přečtěte si: Jak se vyznat ve faktuře za elektřinu? 

Cena elektřiny:

Regulovaná část (poplatky za distribuci, cena za jistič, daň z elektřiny, cena elektřiny za činnost Operátora trhu, cena za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, cena systémových služeb provozovatele energetické přenosové soustavy)
Neregulovaná část (cena KWh, poplatek dodavateli)

Cena KWh

Spotřeba elektřiny se měří v tzv. kilowatthodině (KWh), která vyjadřuje práci stroje s výkonem jeden kilowatt po dobu jedné hodiny, nebo odběr spotřebiče o příkonu 1000 Wattů po dobu jedné hodiny. Cena elektřiny se udává v ceně za KWh, to ale není zdaleka to jediné, co platíte. Hlavní část ceny elektřiny, která se mění, se skládá z platby ceny KWh, tedy za skutečný odběr (tzv. silová elektřina), dále pak za distribuční poplatky. Ty požaduje distributor elektřiny (společnosti ČEZ, E.GD, nebo PRE) za to, že k vám elektřinu prostřednictvím své rozvodné sítě dodal. Cenu za distribuci elektřiny stanovuje Energetický regulační úřad a to pro konkrétní rok. Obojí poplatky se účtují zvlášť pro vysoký a zvlášť pro nízký tarif. Podle spotřeby hradíte také daň z elektřiny, nyní se platí z každé MWh 28,3 korun.

Neplatíte za elektřinu moc? Spočítejte si úsporu! 

Neplatíte moc za elektřinu?

Spočítejte si, jestli nemůžete ušetřit tím, že přejdete k jinému dodavateleli elektřiny.

Další poplatky

I další poplatky se liší podle toho, kolik elektřiny odebíráte. Měsíčně se běžně hradí poplatek za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Stát slíbil všem dodavatelům elektřiny z obnovitelných zdrojů podporu a to, že bude elektřinu za určitý, ne právě nízký poplatek od nich elektřinu vykupovat. Tyto náklady hradí všichni spotřebitelé právě ve formě platby za podporu obnovitelných zdrojů. Tento poplatek je ale po celý rok 2023 kvůli energetické krizi odpuštěný. Cena za systémové služby pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy, tedy například nutnou pohotovost elektráren. Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou jde této instituci, která řídí trh s energiemi v České republice.

Nepřehlédněte:

Jak si objednat vyšší příkon? 

Z čeho se skládá cena elektřiny? A kde se berou slevy?

Neměnné poplatky

Celou řadu poplatků musíte v ceně elektřiny hradit, ačkoliv nespotřebujete ani KWh. V první řadě jde o poplatek za jistič, neboli přesněji stálý měsíční plat za rezervovaný příkon. Od distributora si díky jističi objednáte určitý příkon, který potřebujete k provozu všech spotřebičů. Ten bude jiný, pokud elektřinou jen svítíte, a mnohem vyšší, pokud elektřinou topíte, stanovuje ho odborník, technik. Za to, že vám distributor příkon rezervuje, musíte zaplatit. Běžně jde o částky kolem stokoruny měsíčně. Je tedy důležité volit takový objem, který bude dostatečný, ale nikoliv příliš velký. Dalším poplatkem, který musíte platit bez ohledu za spotřebu, je pevná měsíční platba dodavateli za administrativní zátěž.

Veškeré součásti ceny elektřiny platíte v jedné části svému dodavateli elektřiny. Ten má povinnost uhradit všechny položky uvedeným institucím.

Komu všemu platíte?

Dodavatel elektřiny (cena KWh v nízkém a vysokém tarifu, pevný měsíční poplatek)
Distributor elektřiny (cena za rezervovaný příkon, cena za dopravu KWh elektřiny, cena za systémové služby)
OTE Operátor trhu s elektřinou (cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou)
Energetický regulační úřad (poplatek za podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů)
Celní správa (daň z elektřiny)

Cena elektřiny za jeden rok:

Neměnné platby

12 × měsíční platba za rezervovaný příkon + pevná měsíční platba za silovou elektřinu

+

platba za spotřebu elektřiny ve VT

roční spotřeba MWh ve VT × (cena za distribuci 1 MWh VT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh VT silové elektřiny)

+

platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × (cena za distribuci 1 MWh NT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh NT silové elektřiny)

+

Daň z elektřiny

+

DPH

O nás: Kalkulátor.cz srovnává ceny elektřiny a plynu. Po zadání několika údajů o vaší spotřebě zjistíte, kolik byste mohli ušetřit. Jsme fér a do úvahy bereme všechny dodavatele elektřiny. Zjistěte, jakou cenu elektřiny vám vypočteme již nyní!

Mohlo by vás zajímat: Jak se stanovuje cena elektřiny a proč roste?

NačítámNačítám