Michaela Kadlecová  | 21. 12. 2021

Jak sjednat u pojišťovny Kooperativa pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti nás kryje spolehlivě před zničením a ztrátou vybavení domácnosti. Nabízí ho celá řada pojišťoven, včetně jedné z největších, Kooperativy. Vyznat se v pojištění není právě jednoduché, jak zjistit, zda si sjednat právě u pojišťovny Kooperativa pojištění domácnosti? Recenze Kooperativa pojištění domácnosti.

Dvě varianty pojištění domácnosti u Kooperativy

Sjednat si pojištění domácnosti u Kooperativy můžete na našem webu Kalkulátor.cz. Sjednat ho můžete ve dvou základních variantách, a to Prima a Komfort. Ty se liší rozsahem pojištění a také limity plnění. V rámci pojištění domácnosti se pojišťuje byt v trvale obývaném bytovém nebo rodinném domě, a to i tehdy, pokud si byt pronajímáte, nebo si ho od vás někdo pronajal a až do podnájemce bytu. Připojistit si můžete i stavební součásti, kterými lze výhodně ochránit investici do družstevního či obecního bytu. Na jakou hodnotu sjedná Kooperativa pojištění domácnosti? Movité věci se pojišťují na novou cenu, tedy na cenu, za kterou byste věc pořídili v okamžiku, kdy ke škodě došlo. Škoda vzniklá na invalidním vozíku, rehabilitačních či jiných zdravotních pomůckách a přístrojích není omezena žádným limitem plnění. Věci zvláštní hodnoty (včetně cenností) a zvířata se pojišťují na obvyklou cenu. Pojišťované vybavení domácnosti včetně věcí uložených v nebytových prostorech či společných nebytových prostorech je třeba mít zabezpečeny, přesný způsob zabezpečený pojišťovna uvádí v pojistných podmínkách.

Přečtěte si: Proč si sjednat u ČSOB pojištění domácnosti?

Chcete pomoct uzavřít pojištění domácnosti?

Poradíme vám, jak vybra to pravé pojištění právě pro vaši domácnost. Vše důkladně probereme a najdeme ten nejlepší produkt.

Proti kterým rizikům vás pojištění domácnosti u Kooperativy kryje?

Pojištění zahrnuje základní živelní pojištění, tedy požár, výbuch, přímý úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, působení kouře, zřícení letadla, jeho části nebo nákladu, náraz dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, kompletní vodovodní nebezpečí (včetně přetlaku nebo zamrznutí kapaliny a vystoupení kapaliny z odpadního potrubí), únik vody i v důsledku havárie rozvodů (nikoliv pouze vodovodním nebezpečím), dále je to vandalismus, přepětí, podpětí, zkrat, nebo zatečení atmosférických srážek. Pojištění domácnosti od Kooperativy ve variantě Komfort nabízí krytí ve všech těchto případech, navíc ještě s působností pro celou Evropu, což je výhodné například pro pojištění zavazadel v autě. Pojištění domácnosti ve variantě Prima nekryje škody vzniklé z přepětí, podpětí, zatečení atmosférických srážek, úniku vody, havárie rozvodů a nenabízí také finanční plnění skla all risks v případě, že se rozbije například francouzské okno, akvárium, nebo nějaká skleněná výplň.

Přečtěte si: Můžu si v rámci pojištění domácnosti pojistit i kolo?

Jaké jsou limity pojištění u Kooperativa pojištění domácnosti?

Obě verze se liší také limity, které jsou při škodě vypláceny. Tak například za ztrátu nebo pojištění věci z nebytového prostoru pojišťovna proplácí 30 % jeho hodnoty v bytovém domě a 30 % hodnoty v rodinném domě. Ve společném nebytovém prostoru se proplácí 10 % hodnoty věci. Pojišťovna proplácí celou hodnotu pojištěného kočárku a vozíku. Peněžní hotovost se proplácí ve variantě Prima v hodnotě 25 000 Kč (v trezoru 75 000 Kč) a ve variantě Komfort 40 000 Kč (v trezoru 150 000 Kč). Jednotlivá pojištěná věc nemá limity plnění. Pokud nelze určit její hodnotu, jde o limit 75 000 korun. Věci, které potřebujete k výkonu povolání, mají limit 75 000 ve variantě Prima a 150 000 ve variantě Komfort.

Nepřehlédněte: Co kryje povinné ručení?

Chcete podat výpověď pojištění a sháníte vzor výpovědi pojištění?

Výpověď pojištění je třeba provést v určité době, která se váže k vašemu výročí pojistné smlouvy. Stáhněte si její vzor, díky kterému si budete jisti, že máte vše správně a že je vaše výpověď pojištění platná. Stačí, abyste vyplnili váš e-mail a vybrali si pojišťovnu, u které chcete výpověď pojištění podat. Vzor, který si stáhnete, můžete upravit, zadat své údaje a odeslat pojišťovně.

Má smysl si s Kooperativa pojištěním domácnosti uzavřít připojištění?

Jedním z nich je pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti. To kryje škody, ke kterým dojde u vás doma, u třetích osob. Pojištění odpovědnosti lze rozšířit na další život a sjednat si také klasické pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Lze si pojistit také stavební součásti, hřbitovní stavby, garáže, právní ochráni ve spotřebitelských vztazích a prodlouženou záruku pro domácí spotřebiče.

Asistenční služby od Kooperativy pomohou i cyklistům

Významnou pomoc přinášejí také asistenční služby. Pokud se zabouchnete, pokud vám praskla trubka ve stěně a zkrátka řešíte nenadálou událost, pro kterou je třeba okamžitý zásah řemeslníka, můžete se obrátit vždy na asistenční linku vaší pojišťovny, kde vám vždy minimálně poradí, ale většinou zajistí výjezd řemeslníka, který proplatí. Ve variantě Prima lze takto řešit nejrůznější nouzové situace. Pojišťovna zprostředkuje a hradí služby elektrikáře, instalatéra, plynaře, topenáře, sklenáře, zámečníka, kominíka nebo pokrývače, ve variantě Prima v limitu 5 000 korun na jednu pojistnou událost dvakrát ročně, ve variantě Komfort v limitu 10 000 Kč na jednu pojistnou událost třikrát ročně. Deratizaci, odchyt včelích rojů, likvidaci vosích a sršních hnízd vám ve variantě Prima pojišťovna jen zprostředkuje, ve variantě Komfort nabídne zprostředkování i úhradu účelně vynaložených nákladů na deratizeci dvakrát ročně. Pojišťovna vám pomůže s IT konzultací, a to pouze ve variantě Komfort. Pojišťovna nabízí pomoc konzultací se vzdáleným připojením při úplné či částečné nefunkčnosti počítače (hardware nebo software), a to v objemu jedné hodiny třikrát ročně. Ve variantě Prima se asistence cyklistům nenabízí, ve variantě Komfort je to v objemu 10 – 15 000 ročně podle dalších okolností. Vztahuje se na poruchu nebo nehodu jízdního kola, v jejímž důsledku dojde k nefunkčnosti jízdního kola nebo k úrazu.

NačítámNačítám