Michaela Kadlecová  | 23. 3. 2022

Potřebujete vzor výpovědi povinného ručení?

Pokud chcete vypovědět smlouvu s pojišťovnou, je tak třeba učinit buď na pobočce, nebo poštou. Výpověď by měla mít určité náležitosti, jinak není platná. Proto jsme pro vás připravili vzory výpovědí povinného ručení, které si stačí stáhnout a vytisknout.

23.3. 2022

Výpověď povinného ručení lze učinit z několika důvodů, a to ke konci pojistného období. Kromě těchto důvodů je výpověď neplatná a pojištění je třeba platit řádně nadále, jinak po vás bude dluh vymáhaný. Povinné ručení se většinou uzavírá na období jednoho roku. Pokud pojištění sami nevypovíte, má se za to, že ho chcete využívat i nadále a vaše smlouva o povinném ručení se automaticky prodlouží. Pojišťovna vám většinou ke konci tohoto období zašle nové cenové podmínky smlouvy. Pokud je nebudete rozporovat, smlouva poběží za podmínek, které pojišťovna navrhla.

Výpověď povinného ručení musíte odeslat včas, tak aby přišla nejpozději šest týdnů před vaším výročím smlouvy. To zjistíte dotazem na pojišťovnu, nebo náhledem do smlouvy. Výpověď povinného ručení musí mít zároveň určité náležitosti, aby byla platná. Proto jsme pro vás připravili vzory výpovědi povinného ručení, které stačí stáhnout, vyplnit v nich patřičné kolonky, vytisknout a podepsat. Nezapomeňte, že k výpovědi je třeba v některých případech přiložit ještě další dokument, který váš důvod výpovědi stvrdí. 

Chcete levnější povinné ručení?

Pokud vypovídáte smlouvu o povinném ručení je nejlepší čas se poohlédnout po novém pojištění vašeho vozu. Srovnejte si pojištění a najděte to nejvýhodnější pro vás. Zjistěte, o kolik jste doposud své povinné ručení přepláceli.

JAK SI VZOR VÝPOVĚDI POVINNÉHO RUČENÍ STÁHNOUT?

Klikněte na odkaz, otevře se dokument na stránkách Google Doc. Z nabídky Soubor zvolte volbu Stáhnout, dále zvolte možnost Microsoft Word.

Vzor výpovědi z důvodu konce pojistného období

Pokud jste se rozhodli pro změnu pojišťovny ke konci pojistného období, použijte tento vzor výpovědi povinného ručení. Nezapomeňte na včasné odeslání výpovědi, nejlépe dva měsíce před koncem platnosti vaší smlouvy.

Výpověď povinného ručení z důvodu konce pojistného období - vzor ke staženíVzor výpovědi povinného ručení z důvodu nesouhlasu s navrhovanou změnou pojistného

Pokud vám pojišťovna předepíše novou výši pojistného pro povinné ručení, můžete od smlouvy odstoupit.

Výpověď povinného ručení z důvodu nesouhlasu - vzor ke staženíVzor výpovědi povinného ručení ve lhůtě dvou měsíců od sjednání pojištění

Pokud si sjednáte pojištění a najdete výhodnější produkt, můžete ho do dvou měsíců zrušit a to bez jakékoliv sankce. Za období, kdy jste byli pojištěni, je třeba uhradit poměrnou část.

Výpověď povinného ručení ve lhůtě dvou měsíců - vzor ke staženíVzor výpovědi povinného ručení ve lhůtě 14 dnů po sjednání online

Poku uzavřete pojištění online, pak lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodů a placení poplatků.

Výpověď povinného ručení ve lhůže 14 dnů - vzor ke stažení

Vzor výpovědi povinného ručení z důvodu pojistné události

Pokud nejste spokojeni s tím, jak pojišťovna vyřešila pojistnou událost, kterou jste jí nahlásili, lze do tří měsíců od smlouvy ustoupit.

Výpověď povinného ručení z důvodu pojistné události- vzor ke stažení

Vzor výpovědi povinného ručení z důvodu změny majitele vozidla

Pokud jste vozidlo prodali, či darovali a změnilo majitele, můžete od smlouvy odstoupit. K výpovědi je třeba přiložit kopii kupní smlouvy.

Výpověď povinného ručení z důvodu změny majitele - vzor ke staženíVzor výpovědi povinného ručení z důvodu vyřazení vozu z registru

Pokud jste vozidlo zlikvidovali, oznamte to včas pojišťovně. K výpovědi přiložte zprávu o ekologické likvidaci vozidla.

Výpověď povinného ručení z důvodu vyřazení vozu z registru - vzor ke staženíVzor výpovědi povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení vozu z registru

Pokud jste odevzdali značky do registru, pak vám na úřadě tuto skutečnost potvrdí do velkého technického průkazu. Jeho kopii přiložte k výpovědi.

Výpověď povinného ručení z důvodu dočasného vyřazení vozu z registru - vzor ke stažení

Připravili jsme pro vás několik vzorů výpovědí povinného ručení také pro Generali, tedy pojišťovnu, která má mnoho klinetů. Výpověď povinného ručení vzor Generali stačí pouze vytisknout, dopsat údaje o vás, přidat datum a nezapomenout na podpis a odeslat na uvedenou adresu. Povinné ručení můžete vypovědět z několika důvodů, které najdete níže. Ke každému důvodu přidáváme vzor výpovědi povinného ručení pro Generali.

JAK SI VZOR VÝPOVĚDI POVINNÉHO RUČENÍ STÁHNOUT?

Klikněte na odkaz, otevře se dokument na stránkách Google Doc. Z nabídky Soubor zvolte volbu Stáhnout, dále zvolte možnost Microsoft Word.

Vzor výpovědi z důvodu konce pojistného období Generali

Pokud jste se rozhodli pro změnu pojišťovny Generali ke konci pojistného období, použijte tento vzor výpovědi povinného ručení. Nezapomeňte na včasné odeslání výpovědi, nejlépe dva měsíce před koncem platnosti vaší smlouvy.

Výpověď povinného ručení z důvodu konce pojistného období - vzor ke stažení

Vzor výpovědi povinného ručení z důvodu nesouhlasu s navrhovanou změnou pojistného

Pokud vám pojišťovna předepíše novou výši pojistného pro povinné ručení, můžete od smlouvy odstoupit.

Výpověď povinného ručení z důvodu nesouhlasu - vzor ke stažení

Vzor výpovědi povinného ručení Generali ve lhůtě dvou měsíců od sjednání pojištění

Pokud si sjednáte pojištění a najdete výhodnější produkt, můžete ho do dvou měsíců zrušit a to bez jakékoliv sankce. Za období, kdy jste byli pojištěni, je třeba uhradit poměrnou část.

Výpověď povinného ručení ve lhůtě dvou měsíců - vzor ke stažení

Jak je to s bonusy za bezškodní průběh?

Na mnoha místech na Internetu se dočtete, že "pojišťovna je povinna do 15 dnů vystavit potvrzení o době bezeškodného průběhu", abyste mohli toto potvrzení předložit nové pojišťovně a nepřišli jste tak o slevu na povinném ručení. V současné době ale vypadá praxe jinak. Potvrzení o bezškodním průběhu se již nevydává a nová pojišťovna ho ani nevyžaduje. To ovšem neznamená, že o bonusy přijdete a povinné ručení vám zdraží. Pojišťovna si informace o tom, kolikrát a zda se s vozidlem havarovalo, stáhne z dostupné databáze a potvrzení nebude vůbec potřebovat.

Zrušení povinného ručení z důvodu likvidace vozidla

Chcete vědět, jak na zrušení povinného ručení z důvodu likvidace vozidla? Po přepisu vozidla by mělo okamžitě následovat ukončení povinného ručení, radíme vám dobře, nemeškejte! Pokud se dohodnete s druhým na prodeji vozu, pak je třeba sepsat kupní smlouvu se všemi náležitostmi. Dalším krokem je návštěva registru, kde se zajistí přepis vozidla. Dnes jsou naštěstí všechny registry propojené a není tedy třeba navštívit registr, kam spadá auto podle majitele. Registr mohou navštívit kupující i prodávající, případně jen jeden z nich. Vzhledem k tomu, že je přepis auta v zájmu prodávajícího, který díky němu může odhlásit povinné ručení a zbaví se odpovědnosti z provozu vozidla, často tak činí právě on. K tomu ale potřebuje vždy plnou moc kupujícího s ověřeným podpisem, což lze učinit například na poště. Stejně tak, pokud by vozidlo přepisoval kupující, potřebuje plnou moc prodávajícího spolu s velkým technickým průkazem.

Zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla

Pokud necháte vozidlo přepsat druhou stranu, je určitě vhodné ověřit, že k přepisu skutečně došlo. Dále pak požadovat kopie technického průkazu. Vozidlo jste povinni přepsat do deseti dnů dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud tak neučiníte, riskujete pokutu až 50 000 korun. Navíc jste stále za vozidlo odpovědni, pokud nový majitel spáchá dopravní přestupek a způsobí nehodu, pak jdou tyto škody za vámi a můžete tak přijít o bonusy za bezpečnou jízdu.

Nepřehlédněte: Co když nezaplatím povinné ručení?

Potřebujete poradit s pojištěním?

Nechte si zavolat a my vám poradíme, abyste získali to nejvýhodnější pojištění.

Nyní je možné vypovědět povinné ručení pojišťovně. Povinné ručení nekončí tehdy, když uzavřete smlouvu o prodeji vozu, ale teprve až tehdy, když to pojišťovně oznámíte. Pojišťovně je třeba odeslat výpověď povinného ručení z důvodu prodeje vozu. Vzor ukončení povinného ručení kvůli prodeji vozidla si můžete stáhnout z našich stránek. Stačí vyplnit pouze vaše jméno a adresu, číslo pojistné smlouvy, datum a výpověď podepsat. Přiložte také kopii technického průkazu a kupní smlouvy. Škody, které se vozidlem způsobí, stále hradí vaše pojišťovna, dokud povinné ručení ručení nezrušíte. Nezapomeňte tedy zrušit povinné ručení včas, nejlépe okamžitě po přepisu auta.

Vzor výpovědi povinného ručení kvůli prodeji auta - vzor ke stažení

Jak zrušit havarijní pojištění?

Ukončení havarijního pojištění má velmi totožná pravidla jako ukončení povinného ručení. Beź sankcí ho můžete ukončit kvůli likvidace vozidla, nebo prodeji vozidla, je třeba pojišťovně pouze zaslat potvrzení o likvidaci a prodeji vozidla a výpověď havarijního pojištění. Pojišťovna vám pak vrátí na účet poměrnou část z pojištění, které jste na celý rok zaplatili.

Přečtěte si: Jak hledat povinné ručení přes SPZ?

Ukázka vzoru výpovědi povinného ručení

VÝPOVĚĎ POJISTNÉ SMLOUVY

Pojišťovna

Klient

Výpověď pojistné smlouvy číslo:

Vážená paní, Vážený pane,

Tímto vypovídám výše uvedenou pojistnou smlouvu ke konci pojistného období.

S pozdravemJak si sjednat nové povinné ručení?

Ke sjednání povinného ručení můžete využít naši kalkulačku povinného ručení, díky které si nabídky pojišťoven srovnáte na jednom místě a najdete si to nejvýhodnější pojištění. Do kalkulačky vložíte vaši registrační značku, díky tomu se vyplní technické údaje o vozidle, které jsou důležité pro výši ceny povinného ručení. Cenu povinného ručení dále ovlivňují tzv. bonusy za bezpečnou jízdu, které mohou pojištění výrazně zlevnit. Pokud totiž jezdíte bez vámi zaviněné nehody, pak vám cena klesne. Naopak, pokud bouráte často, pak si za povinné ručení můžete dokonce připlatit. Výši bonusů je možné zjistit z databáze, proto je třeba v kalkulačce povinného ručení zadat také rodné číslo, podle kterého lze bonusy dohledat. Zadává se také PSČ, protože cena povinného ručení je ovlivněna místem, kde bydlíte. Na vesnicích se předpokládá méně hustý provoz a tím pádem nižší šance, že budete bourat. Po zadání všech podrobností se zobrazí nabídky na povinné ručení, které lze zaplatit a uzavřít zcela online.

Pokud jste získali výhodnější nabídku povinného ručení, pak musíte stávající pojištění auta včas zrušit. Pokud byste totiž uzavřeli nové pojištění a zároveň neukončili včas pojištění stávající, museli byste platit dvě pojistky.

Dvě pojistky najednou

Pokud jste získali novou výhodnou nabídku na povinné ručení, nepodepisujte ji bezhlavě, ale nejprve si zjistěte, kdy můžete vypovědět stávající smlouvu. „Od jedné společnosti, která se zabývá srovnáváním pojistek auta, jsem získala zajímavou nabídku na povinné ručení, které jsem se rozhodla využít. Na tuto společnost jsem se zcela spolehla, a to i ve výpovědi mé stávající pojistky. Tu jsem ale kvůli chybným informacím od společnosti zaslala pojišťovně pozdě, takže výpověď nebyla platná okamžitě, ale až za rok. Navíc po mně chtěla pojišťovna kvůli tomu splátku pojistného, ačkoliv jsem už uhradila pojistku novou. Vše dopadlo tak, že jsem musela i nadále platit staré méně výhodné pojištěné, pojistku novou jsem zrušila do dvou měsíců od uzavření, ale musela jsem zaplatit určitou poměrnou část. Přišla jsem tedy o tisíce korun,“ popisuje svou neblahou zkušenost paní Tereza Vránová.

Vyzkoušejte náš kalkulátor povinného ručení.

Výpověď minimálně šest týdnů před výročím

Zpětně hodnotí, že neudělala správně, pokud se s termínem výpovědi zcela spolehla na druhé. To, kdy má vaše smlouva výročí, zjistíte jednoduchým dotazem v pojišťovně. Pojistku můžete vypovědět ke konci pojistného období, které jste si v pojišťovně sjednali, což je většinou jeden rok. Po konci tohoto období se povinné ručení zpravidla automaticky prodlužuje o další rok. Výpověď je třeba učinit písemně, a to minimálně šest týdnů před uplynutím tohoto období: „Naše zákazníky o této lhůtě vždy informujeme a sdělíme jim přesný datum, do kdy musí výpověď v nejzazším termínu odeslat,“ upozorňuje Jesika Liptáková, pojišťovací specialistka společnosti Kalkulátor.cz.

Přečtěte si: Povinné ručení v loňském roce zlevnilo.

Výpověď bez problémů

„Našim zákazníkům rádi sami vyhledáme datum výročí smlouvy, ale také je instruujeme, jak si mohou tento termín ověřit. Je ale pochopitelně i v našem zájmu, aby výpověď proběhla v pořádku a plynule začala platit pojistka nová,“ prohlásila Jesika Liptáková. Pokud se původní povinné ručení vypoví pozdě a zákazník chce od pojišťovny přes to odejít, zpravidla nemá šanci a pojistku je nucen platit i tak. Pokud by ji nezaplatil, pojišťovna ji může vymáhat se stoprocentní účinností.

NačítámNačítám