Michaela Kadlecová  | 20. 5. 2021

Jak na zrušení pojistky na auto?

Povinné ručení je patrně nejčastější pojištění. Uzavřít ho musí každý majitel auta. Jak ho ale zrušit a s pojistného vztahu s pojišťovnou se vyvázat?

Po uzavření smlouvy

S pojišťovnou můžete ukončit vztah do dvou měsíců poté, co jste smlouvu o povinném ručení uzavřeli. Stačí pouze vaše písemná výpověď, žádné další dokumenty nepotřebujete. Zaplatíte pouze za čas, kdy jste smlouvu uzavřenou měli, a to poměrnou část za celé toto období. Pokud tedy narazíte na výhodnější nabídku, máte ještě určitý čas své rozhodnutí změnit.Výročí pojistné smlouvy

Smlouvy na povinné ručení se uzavírají zpravidla na rok. Pojišťovna vám většinou před uplynutím této lhůty zašle nový návrh podmínek. Prakticky vždy jde o zdražení částky vašeho povinného ručení. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, nebo protože jste zkrátka našli výhodnější produkt, můžete smlouvu bez obav vypovědět. Opět tak musíte učinit písemně a hlavně včas. Výpověď povinného ručení musí pojišťovně dorazit minimálně šest týdnů před uplynutím výročí smlouvy. Proto je třeba vědět, kdy přesně nastává výročí vaší smlouvy. Najdete to na smlouvě samotné, nebo se můžete obrátit přímo na pojišťovnu.

Nepřehlédněte: Pozor na nesprávné ukončení smlouvy na povinné ručení! Hledáte novou pojišťovnu?

Pokud se chystáte vypovědět povinné ručení, poohlédněte se včas po nové pojišťovně. Srovnejte si nabídky pojišťoven na jednom místě. Stačí k tomu jen registrační značka.

Prodej vozidla

Pokud prodáváte vozidlo, můžete ukončit smlouvu s pojišťovnou ke dni, kdy pojišťovně změnu vlastnictví oznámíte. Výpověď povinného ručení opět podáváte písemně, je třeba přiložit kopii kupní smlouvy na vozidlo. Při prodeji auta se vám bude hodit vzor kupní smlouvy.Likvidace vozidla

Pokud vozidlo likvidujete, nebo ho na určitou dobu vyřazujete z provozu a značky svěřujete do depozitu, máte povinnost o tom neprodleně uvědomit pojišťovnu. K písemné výpovědi přidejte také kopii technického průkazu, kde je vyznačeno oznámení o úschově do depozitu, nebo o likvidaci vozidla.

Ukončení povinného ručení dohodou

Mimo uvedené situace se lze vyvázat ze smlouvy jen velmi těžko. Nečekejte, že pojišťovny přistoupí na dohodu. Pokud budete ukončovat povinné ručení písemně, počítejte s několika dni, kdy dopis putuje k adresátovi.

Jak na písemnou výpověď povinného ručení

Co se uvádí ve výpovědi povinného ručení? Ve výpovědi zmiňte vaše údaje, dále pojišťovnu, číslo smlouvy a důvod výpovědi. Nezapomeňte datum a podpis. Pro snadnější uzavření smlouvy nové připojte žádost o potvrzení o tzv. bezeškodním průběhu, pakliže jste za pojistné období nezpůsobili žádnou nehodu.

NačítámNačítám