Co je to úvěr?

Úvěr nebo také půjčka je finanční služba, kdy si osoba (úvěrovaný) půjčí peníze (finanční prostředky) od bankovní či nebankovní instituce (úvěrující) na pokrytí jeho osobních potřeb. Tuto půjčku je povinen v dohodnutém termínu a za domluvených podmínek vrátit. Věřiteli náleží za poskytnutí úvěru odměna - tzv úrok. Bankovní úvěr podléhá kontrole České národní banky. Existuje velké množství různých druhů úvěrů od krátkodobých po střednědobé i ty delší.

Druhy úvěrů:

spotřebitelský úvěr,
hypoteční úvěr,
kontokorentní úvěr,
překlenovací úvěr,
revolvingový úvěr,
konsolidační úvěr,
investiční úvěr,
lombardní úvěr,
úvěr ze stavebního spoření.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz