Co jsou léčebné výlohy?

Léčebné výlohy jsou všechny náklady spojené s nutnou léčbou zranění nebo jiného zdravotního problému. Počítá se do toho například když si na dovolené zlomíte nohu, budete potřebovat převézt záchrankou, nohu zafixovat, zrentgenovat a nechat si dát sádru. Mezi léčebné výlohy se počítají také výdaje za každý den hospitalizace.

Tyto léčebné výlohy nejsou žádná levná záležitost. I banální zákrok vyjde často i na pár set tisíc a někdy i přes milion korun. Proto se vždy doporučuje před cestou do zahraničí si zřídit cestovní pojištění.

Pod léčebné výlohy spadá mimo jiné převoz do nemocnice (+ přeprava a pobyt někoho blízkého, např. partnera), základní vyšetření, kdy lékař určí diagnózu a postup léčby, nezbytná ošetření (dezinfekce a šití tržné rány, narovnání zlomeniny, vyvrtání zubního kazu při bolesti zubů, aj.), pobyt v nemocnici na dobu, kterou vám doporučí lékař, podání léků, transport do vhodnější nemocnice, nebo náklady na repatriaci, tedy převezení zpět do České republiky.

Do léčebných výloh spadá také jakékoliv ošetření zranění, které vzniklo během pobytu v zahraničí. I v této situaci by tedy návštěvu lékaře mělo pokrýt pojištění léčebných výloh.

Co se týče cestovních limitů, po Evropě by mělo stačit pokrytí léčebných výloh do výše 3 - 5 000 000 Kč. Dražší varianty pak pojištěnce kryjí před vážnějšími úrazy. Při cestování mimo Evropu se doporučuje limit minimálně 10 000 000 Kč.

Přesto že se poctivě pojistíte, mohou nastat situace, kdy vám pojištění nepomůže. Kdy taková situace nastane?

• Pokud jste hospitalizování kvůli zranění nebo onemocnění, kterým jste trpěli ještě před uzavřením pojistky (min. 12 měsíců)

• Pokud se úraz stal před odjezdem na dovolenou ještě na území ČR

• Pokud péče lékařů není vyloženě nezbytná a je vhodné ji poskytnout až po návratu

• Pokud se cesta do zahraničí koná kvůli léčení a rekonvalescenci (typicky například. lázně)

• Pokud se vám vlastní vinou kvůli porušení doporučeného léčebného režimu zdravotně přitíží

• Pokud vás léčí osoba bez odpovídající kvalifikace

• Pokud se zotavujete ze závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách a jsou s tím spojené zdravotní komplikace

V případě pojistné události po návratu domů neprodleně vyplňte Oznámení pojistné události. Vyžádat si ho můžete na pobočce svojí pojišťovny anebo ho můžete vyplnit online. K oznámení jen třeba přiložit kopie lékařských zpráv a doklady o nákladech na zdravotní péči.

Pokud chcete uplatnit nárok na proplacení léků, musíte přiložit originály účtenek z lékárny.

Přečtěte si více