Distribuční sazba D35d

  v ceníku dodavatelů nejčastěji označena jako AKUMULACE 16
  tuto sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016, pokud tato podmínka byla splněna, může být uplatněna i nadále
  domácnost, která využívá smíšené elektrické spotřebiče pro vytápění objektu (kombinace přímotopu a akumulaček) a pro ohřev teplé vody
  střední dům
  odběr elektřiny v obou tarifech – vysokém i nízkém
  v nízkém tarifu probíhá odběr 16 hodin denně, v této době se spíná akumulační zásobník
  ve vysokém tarifu jsou tyto spotřebiče automaticky vypínány prostřednictvím tzv HDO – hromadným dálkovým ovládáním
  doba nízkého tarifu může být rozdělena až do 5 úseků o délce minimálně 1 hodiny
  přesnou dobu určuje distributor
  přibližná průměrná spotřeba VT 2 MWh, NT 6 MWhPodobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz