Co když budu chtít přejít jinam před ukončením smlouvy?

Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv, je třeba pouze dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu. Smlouvu na dobu určitou vypovíte před ukončením této doby bez sankcí pouze tehdy, pokud by dodavatel elektřiny měnil podmínky dodávky, například by zvedl cenu elektřiny.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz