Michaela Kadlecová  | 24. 5. 2021

Jak zjistíte termíny odečtů plynu?

Svému dodavateli plynu platíte každý měsíc zálohy, které odráží spotřebu plynu v uplynulém období. Díky odečtu plynu se zjistí vaše skutečná spotřeba v aktuálním období a zjistí se, zda máte přeplatek, nebo nedoplatek.

Odečet plynoměru se provádí většinou jednou ročně, což je běžné zúčtovací období. Mimo toto období se odečty plynu provádí z důvodu zrušení odběrného místa, změny odběratele plynu, nebo změny dodavatele plynu. Nejde o nijak složitou operaci. Spotřeba plynu se měří pomocí plynoměru, který patří distributorovi plynu. Ten ho montuje většinou do sklepů, či na místa, kde nepřekáží a neruší vizuálně. Do plynoměru je svedena hlavní přípojka plynu v domě. Na plynoměru je uvedeno jeho unikátní číslo, dále pak zde najdete počítadlo, na kterém se zobrazuje aktuální spotřeba plynu v MWh.

Přečtěte si: Jak změnit dodavatele plynu?

Odečty plynu

Způsoby odečtů plynu jsou osobní zástupcem distributora, samoodečet, nebo odečty plynu na dálku. Pokud hledáte na internetu gascontrol odečet plynu, innogy odečet plynu, montgas odečet plynu, innogy odečet plynu 2020 apod., pak by vás měl zajímat pouze odečet od vašeho distributora plynu. Jde o tři společnosti, které si nemůžete vybírat, ale které působí místně. V Praze je to Pražská plynárenská distribuce, v Jihočeském kraji a části kraje Vysočina EG.D, na zbytku území pak GasNet.

Nepřehlédněte: Jak zjistíte svého distributora plynu? Neplatíte moc za plyn?

Jak ušetřit na plynu? Během chvilky můžete zjistit, zda svého dodavatele plynu nepřeplácíte. Připravte si k ruce poslední fakturu za plyn a zjistěte, kolik můžete ušetřit.

Jak na odečet plynu?

Běžné odečty plynu provádí certifikovaný zástupce distributora plynu, který se vám prokáže průkazem a vy mu máte umožnit přístup k plynoměru. Svou návštěvu zpravidla oznámí dopředu, často udá i několik termínů. Vaší povinností je jeden z nich si vybrat a zástupce nechat plynoměr zkontrolovat a zapsat jeho stav.

Samoodečet

Pokud nestihnete řádný odečet včas, můžete vše řešit samoodečtem plynu. Zapíšete údaj před desetinnou částkou a ten odešlete distributorovi, a to buď e-mailem, poštou, anebo prostřednictvím aplikace.NEPŘEHLÉDNĚTE: Jak na samoodečet? 

Odečty na dálku

Moderní technika umožňuje provádět odečty na dálku a díky tomu se vyhnout osobnímu setkání, což je i v době pandemie jistě prospěšné. Odečty od GasNet, distributora, který pokrývá většinu České republiky, jsou díky tzv. Internetu věcí velmi snadné. Zákazníci tohoto distributora (pozor, nepleťte si s dodavatelem, kterého si volíte sami, distributor je daný místně a stará se jen o přepravu plynu) si mohou objednat službu Samoodečet spotřeby zemního plynu, která ho stojí několik desetikorun měsíčně. Díky tomu obdrží chytré čidlo, které se montuje do plynoměru. Čidlo je zapojené do bezdrátové sítě Internetu věcí a předává data na dálku. Údaje o spotřebě plynu se zobrazují v aplikaci na mobilním telefonu a díky tomu lze zjistit spotřebu plynu v jakémkoliv okamžiku. Žádný zákazník tak nebude překvapený nedoplatkem, ale navíc může svou spotřebu plynu účinně řídit. Vše probíhá automaticky a bezkontaktně. Odečty plynu na dálku by měly být standardem od roku 2027, kdy by se měly vyměnit stávající plynoměry, ale i elektroměry, odečet plynu 2021 tak bude definitivně minulostí. To přinese všem zákazníkům velké výhody. Nejen že budou mít neustále čerstvé informace, ale termíny odečtů plynu nemusíte vůbec řešit, neboť vše proběhne bez vaší přítomnosti. Nemusíte se také obávat o přesnost dat, neboť tu řeší inteligentní čidlo.

Přeplatek, nebo nedoplatek plynu?

Po odečtu vám dodavatel plynu vystaví fakturu, ve které budou zohledněny veškeré zálohy, které jste v účetním období uhradili. Na faktuře bude uvedeno, zda jste dodavatele přeplatili a vy obdržíte přeplatek plynu zpět, nebo zda je výsledek záporný a vy musíte zaplatit nedoplatek.NačítámNačítám