Michaela Kadlecová  | 18. 5. 2021

Kdo je distributor plynu? Jak zjistíte, kterého máte?

Odběratelé plynu si často pletou, kdo je jejich distributor a kdo dodavatel. Zatímco dodavatele plynu si volíte, distributor plynu je vám přidělen, a to podle území, na kterém se vaše odběrné místo nachází.

Úkolem distributora plynu je přivést zemní plyn z místa, kde se vyrábí, do míst, kde se spotřebovává. Zemní plyn se u nás těží velmi vzácně, jeho ložiska najdeme hlavně na jižní Moravě a v hornoslezské pánvi, ročně se u nás vytěží 200 milionů m3 zemního plynu. Distributor rozvádí plyn dále od zahraničních partnerů, v našich případech je to nejčastěji z Ruska (6 miliard kubíků zemního plynu), dále z Norska, jde zhruba o čtvrtinu naší spotřeby plynu. Distributor vlastní rozvodnou soustavu plynu, která se skládá z vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a jednotlivých přípojek. Distributor musí soustavu pravidelně kontrolovat a zajišťovat její hladký chod. Na distributora se obracíte, pokud chcete zřídit nové odběrné místo, nebo ho naopak zrušit. Distributorovi patří i plynoměr, ze kterého se odečítá spotřeba plynu.

PŘEČTĚTE SI: Jak změnit dodavatele plynu? 

Neplatíte moc za plyn?

Zjistěte, jestli máte skutečně nejvýhodnější cenu plynu na trhu. Připravte si k ruce poslední vyúčtování, doplňte pár údajů a během chvíle budete vědět, jak na tom jste.

Distributoři a dodavatelé plynu

V České republice působí tři distributoři plynu. V Praze dodává zemní plyn Pražská plynárenská, což je nejmenší distributor ze všech, jde zároveň také o dodavatele. Naopak největší distributor v ČR je společnost GasNet, která zajišťuje dodávky plynu pro 2,3 milionu zákazníků. GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji a v části kraje Vysočina působí společnost EG.D. Pokud chcete zjistit svého distributora plynu, lze se obrátit na dodavatele, se kterým řešíte běžně veškeré obchodní záležitosti, tedy kterému za plyn platíte. Pro výběr vhodného dodavatele najdete na našich stránkách mnoho nástrojů, včetně kalkulačky plynu, kde si provedete srovnání plynu. Cesta k levnému plynu je díky tomu snadná.

Nepřehlédněte: Jak se pozná domácí otrava plynem?

Cena plynu

Poplatky za plyn hradíte pouze dodavateli plynu, se kterým máte uzavřenou smlouvu, podle jeho ceníku plynu. Část ceny plynu ale odchází i distributorovi, kterému hradíte částku za distribuci plynu, za to že plyn dovedl k vaší přípojce. Tyto poplatky tvoří zhruba čtvrtinu z celkové částky ceny plynu, v případu elektřiny je to dokonce polovina celkové ceny elektřiny. Jde o poplatky regulované, které vždy jednou za rok, většinou v listopadu vyhlašuje Energetický regulační úřad. Každý distributor účtuje jinou výši těchto poplatků. Jejich výše se liší tím, jak vysoké jsou nutné investice do přenosové soustavy. Průměrná regulovaná složka ceny plynu v roce 2021 klesla, a to jak u maloodběratelů, tak u velkoodběratelů. U maloodběratelů vč. domácností ERÚ předpokládá průměrný pokles regulované složky ceny o 1,6 %, nejvýrazněji ceny klesnou na distribučním území GasNet (-2,76 %), dále na území E.GD (-0,43 %), v Praze (území Pražské plynárenské ) regulované ceny vzrostou (+4,74 %).

Dodavatel plynu a cena plynu

Lze tedy prohlásit, že cenu plynu ovlivňuje mnohem více dodavatel plynu tím, jakou stanoví cenu za m3 plynu, než distributor a výše distribučních poplatků. Právě proto se zdražení plynu dotkne odběratelů ještě výrazněji než zdražení elektřiny, ke kterému teď právě dochází. Cena plynu je mnohem méně komplikovaná, než je tomu u ceny elektřiny. I cena plynu má svoji regulovanou a neregulovanou složku. Regulovanou složkou ceny plynu jsou distribuční poplatky, které se stanovují jednou za rok. Neregulovanou částí je pak samotná cena za m3 plynu, kterou stanovuje dodavatel plynu. Dodavatel plynu musí včas nakoupit na velkoobchodním trhu s plynem a je zásluhou jeho šikovnosti, zda nakoupí za dobré ceny a ty pak může nabízet svým zákazníkům.

Jak na nejlepší ceny plynu?

Pokud vás zajímá, kolik stojí kubík plynu, pak můžete vyzkoušet naši kalkulačku plynu, díky které hned zjistíte, zda nemůžete na plynu ušetřit oproti stávajícímu dodavateli. Stačí, pokud si připravíte k ruce poslední vyúčtování, na kterém najdete údaje důležité údaje, které pak vepíšete do kalkulačky. Vyúčtování za plyn stačí pouze ofotit třeba mobilem a poslat pomocí tlačítka. Během chvíle pro vás vyhledáme vhodné tarify plynu, u kterých uvidíte, kolik můžete ušetřit. Pokud si vyberete některý z garantovaných tarifů, pak vám pomůžeme ukončit smlouvu u stávajícího dodavatele plynu a uzavřít smlouvu novou.

NačítámNačítám