Co má vliv na cenu pojištění nemovitosti?

Cena pojištění, tedy výše pojistného, které se platí obvykle jednou ročně, závisí na mnoha faktorech. Mezi ty nejdůležitější můžeme zahrnout výši pojistné částky, tj. částky, na kterou je stavba pojištěna, a která bude v případě škody pojišťovnou vyplacena oprávněné osobě a způsob sjednaní pojištění tj. zda je pojištění uzavřeno na novou nebo časovou hodnotu. Dále typ pojištěné stavby - jedná-li se o rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž, aj. Svou roli hraje též umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází. V neposlední řadě si dejte pozor na na rozsah sjednaného pojistného krytí - tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje a na možné poskytnuté slevy.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz