Jak si mohu změnit distribuční sazbu?

Pokud přecházíte na některou z jednotarifních sazeb, stačí dodat dodavateli elektřiny pouze žádost. Pokud ale přecházíte na dvoutarifní sazbu a chcete využívat levnější elektřinu v nízkém tarifu, je třeba provést zásah do elektroměru. Nejprve je třeba zažádat o odplombování elektroměru, dále podat žádost o distribuční sazbu, a to telefonem, e-mailem, nebo pomocí klientské zóny. K žádosti se přikládají podle druhu sazby další dokumenty, které například ověřují vlastnictví elektromobilu, nebo dokládají revizní zprávou, že byly určité spotřebiče řádně instalovány.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz