Kalkulátor.cz | 19. 9. 2023

Co je automatická prolongace a proč si na ni dát pozor

Pro jednoho může být automatická prolongace příjemným usnadněním zbytečné administrativní zátěže, pro jiného se může stát noční můrou. I proto se vždy doporučuje číst důkladně celé smlouvy s dodavateli energií, abyste dopředu věděli, co vás v budoucích letech může čekat. Co je prolongace a jak s ní pracovat?

Co je prolongace?

„Součástí smluvní dokumentace každé dodávky energií pro spotřebitele z řad domácností je definice a schéma prodloužení smlouvy. V praxi je takové prodloužení nazýváno prolongací a dochází k němu automaticky,“ vysvětluje Jiří Matoušek, marketingový ředitel a člen představenstva Centropolu. „Bez automatického prodloužení smlouvy by se spotřebitel v případě, že by neuzavřel smlouvu novou, dostal do situace, že by fakticky zůstal bez dodávky energií,“ dodává, proč je automatická prolongace nutnou součástí smlouvy.

Od ledna loňského roku je platná novela energetického zákona, která u nových smluv definuje maximální délku závazku na 3 roky včetně prolongací a poté, pokud dodavatel nebo spotřebitel neiniciuje uzavření nové smlouvy, přechází spotřebitel do režimu doby neurčité. To znamená, že spotřebitel, který uzavře smlouvu na dva roky, může mít prolongaci pouze v délce jednoho následujícího roku a následně přejde do režimu doby neurčité.

Expert: Ceny energií pravděpodobně porostou

Pozor na znění smlouvy

S automatickou prolongací je ale spojena jistá kontroverze, protože řada zákazníků ani netuší o tom, že ji ve smlouvě podepsali. Po skončení jejich smlouvy pak může nastat nepříjemné překvapení. „Zákazníci by už při podpisu smlouvy od svého dodavatele měli získat informaci, co se bude dít po uplynutí smluvního závazku a na jaký ceník budou v prolongaci přecházet. U roční nebo dvouleté fixace je obvyklé, že dojde k automatickému prodloužení na další rok s aktualizovaným ceníkem,“ říká Matoušek.

K cenám energií pak dodává: „Stabilní dodavatelé, jako je Centropol, na prolongace nakupují dopředu a cenu produktu stanovují jako průměr cen svých nákupů. Zákazník tak má jistotu, že energie pro něj jsou zajištěny. Pokud se ceník produktu v mezidobí změnil a zákazníkovi je prolongací navýšena cena, musí o tom být ze zákona informován nejméně 30 dní před účinností této změny.“ Ale pozor, dodavatel může zákazníka informovat např. pouze zmínkou na svém webu.

Automatická prolongace zákazníkovi v zásadě zjednodušuje život, ale vypovědět smlouvu v případě zájmu musí klient nejpozději 20 dnů před datem zahájení platnosti obnovené smlouvy, aby prolongaci zabránil, což řada lidí netuší. Termín konce platnosti smlouvy přitom může zákazník najít i na pravidelném vyúčtování energií. S případnou výpovědí smlouvy se nemusíte stresovat, lze ji doručit pouze tzv. „volnou formou“, což fakticky vzato znamená, že uvedete pouze základní údaje, číslo smlouvy a výpověď musí samozřejmě podepsat osoba, na kterou je vedena.

10 tipů: Ušetřete na energiích vlastními silami

Došla vám se stávajícím dodavatelem trpělivost?

Spočítejte si, ke kterému se vám vyplatí přejít!

Tučné pokuty

„Smlouvu na dobu neurčitou je možné ze strany zákazníka vypovědět kdykoliv, zpravidla s tříměsíční výpovědní lhůtou. Je možné také odmítnout případné zvýšení ceny daného produktu, což je vždy důvod pro vypovězení smlouvy. Pokud by zákazník chtěl ukončit smlouvu na dobu určitou - často i s fixací ceny produktu - před uplynutím doby smluvního závazku, obvykle si dodavatel naúčtuje tzv. smluvní pokutu, jejíž výše je uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách,“ varuje Jiří Matoušek k výpovědi smlouvy. „Běžně to bývají jednotky tisíc, ale někteří dodavatelé si účtují i ušlý zisk,“ dodává.

Klienty Centropolu však Matoušek uklidňuje, dodavatel ke všem svým zákazníkům přistupuje individuálně a každý obchod projednává zvlášť. Ne každý poskytovatel energií se však snaží najít pro zákazníky optimální řešení, je proto třeba ujistit se, že se se svým dodavatelem dokážete za každé situace domluvit. V opačném případě je na místě zvažovat změnu, která v dnešní době naštěstí není administrativně ani časově náročná. Je však třeba si případnou výpověď a přechod k novému dodavatel pečlivě spočítat. Dobře vám k tomu poslouží srovnávač Kalkulátor.cz.

Bohužel na trhu existují i dodavatelé, kteří se neštítí nekalých praktik poškozujících jejich zákazníky. Takový dodavatel často prolonguje smlouvy, aniž by na webu dostatečně dopředu zveřejnil transparentní ceník. V takovém případě ale má spotřebitel právo označit zvýšení ceny za neúčinné, protože o tom dodavatel nedal klientovi včas vědět, což je jeho zákonná povinnost. Pozor si dejte i na další kličky, kterými se někteří neseriózní dodavatelé snaží obejít své zákazníky, např. omezení platnosti ceníku, kdy se zákazník domnívá, že má sjednanou fixní cenu na celou dobu trvání platnosti smlouvy na dobu určitou, cena ale platí pouze na její část (např. první rok) a poté se změní dle aktuálního ceníku.

Nezapomínejte, že i navzdory tučným pokutám za výpověď smlouvy se můžete celkem snadno dostat do situace, kdy se vám vyplatí relativně vysokou jednorázovou pokutu zaplatit, protože u nového dodavatele za energie zaplatíte měsíčně podstatně méně a v součtu tak budete stále v plusu. Vždy je důležité projít si výstupní podmínky a spočítat si, která varianta pro vás bude ekonomicky nejvýhodnější.

Topná sezóna? Za rohem, připravte se!

Závěrem

Marketingový ředitel Centropolu Jiří Matoušek na závěr shrnuje, na co by si měl zákazník dávat pozor při podpisu smlouvy. „Vždy by si měl být jist, že podepisuje typ smlouvy, o který má zájem, tedy na dobu určitou nebo neurčitou. Měl by znát cenu příslušného produktu dodávky a vědět, jestli a případně na jak dlouho je cena fixovaná a co se stane v prolongaci. U smlouvy na dobu určitou by si měl všimnout podmínek případného předčasného vypovězení smlouvy, čili výše smluvní pokuty a vzorce pro výpočet ušlého zisku, pokud jej dodavatel vyžaduje.“

Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energie společnosti Kalkulátor, na závěr k tématu dodává: „Datum konce fixace cen energií se vyplatí zapsat do kalendáře, zadat jako upomínku nebo jednoduše využít služeb Vlka Kalkulátora a nastavit si pravidelné hlídání. Dodavatelé energií totiž často spoléhají na zapomnětlivost zákazníků a smlouvy automaticky prodlužují. A to nemusí být výhodné.“ Hlídací vlk je služba, která vám závazek ohlídá a jakmile se blíží výročí vaší smlouvy, tak vás upozorní, abyste si provedli srovnání energií. To vše samozřejmě zdarma.

NačítámNačítám