Kalkulátor.cz | 22. 3. 2024

Bourali jste? Poradíme, co dělat

Jen za loňský rok zaznamenali policisté téměř 95 tisíc nehod. Vyplývá to z jejich statistik – a nutno podotknout, že sem spadají pouze nehody, které policie nějakým způsobem řešila. Menší incidenty, kdy si jejich účastníci vystačili jen s vyplněním záznamu o nehodě, tady ani zahrnuty nejsou. Z těchto čísel vyplývá, že nehody se zkrátka stávají a sem tam postihnou i ty nejopatrnější řidiče. Pojďme se tedy podívat na to, jak v takovém případě postupovat.

Zkuste zachovat klid a zabezpečte místo nehody

Pokud došlo k nehodě a vy sami nejste zraněni, snažte se co nejefektivněji zajistit bezpečnost všech účastníků. Vždy je samozřejmě nutné přizpůsobit své chování místu nehody. Jedna věc je, pokud k nehodě došlo na parkovišti za domem, úplně jiné to bude na dálnici, kde pokud možno nikdy nezůstávejte v autě nebo jeho blízkosti, ale odejděte do bezpečné vzdálenosti za svodidla. Zkrátka a dobře nezapomínejte, že bezpečnost je na prvním místě. Obecně pak můžeme použít následující postup:

Začněte tím, že vůz zabrzdíte, vypnete motor a zapnete výstražná světla.
Následně si oblékněte reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník. Běžně platí vzdálenost alespoň 50 metrů za vozidlo (v obci může být zkrácena například křižovatkou), na dálnici je to pak minimálně 100 metrů.
Zjistěte stav ostatních účastníků nehody, tedy spolujezdců, posádky dalšího vozu, cyklistů nebo chodců. I v případě drobných zranění přivolejte složky integrovaného záchranného systému (použijte linku 112) a poskytněte první pomoc. Nemusíte se bát, pracovník dispečinku vám bude předávat instrukce, jak postupovat. Počítejte také s tím, že se vás bude doptávat na další informace o situaci na místě. Pokud lze požádat o pomoc někoho dalšího, určitě neváhejte. Vždy je lepší, když se můžete prostřídat nebo když jeden mluví s dispečerem, zatímco druhý zajišťuje první pomoc.
Místo nehody si dobře nafoťte.
Pokud bylo třeba přivolat policii, s vozidly nijak nemanipulujte (výjimku tvoří pouze případy, kdy je to nezbytně nutné například kvůli průjezdu vozidel IZS) a počkejte na další instrukce.
U menších nehod, u kterých nebylo třeba policii volat, si s dalším účastníkem vyplňte formulář o hlášení škody pro pojišťovnu.

Hledáte výhodnější povinné ručení?

Porovnejte si nabídky od osmi pojišťoven a zjistěte, jestli neplatíte zbytečně moc.

Kdy je třeba volat policii?

U menších „ťukanců“, kde všichni řidiči spolupracují a nedošlo k žádným zraněním, stačí vyplnit formulář o hlášení škody. Jsou ale i situace, kdy se bez policie neobejdete – ba dokonce máte povinnost ji přivolat:

Při nehodě došlo ke zranění.
Byla poničena součást nebo příslušenství pozemní komunikace (například dopravní značky nebo svodidla).
Odhadovaná škoda na některém z vozidel přesahuje částku 100.000 Kč.
Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby (například na zaparkovaném autě, domu, plotu a podobně)
Nehoda blokuje dopravu a nejste schopni sami zabezpečit obnovení provozu.

Policii se pak vyplatí volat i v případech, kdy s vámi řidič dalšího vozu nespolupracuje a nechce sdělit potřebné informace, nemá povinné ručení, odmítá svou vinu, jedná se o cizince, máte pocit, že je pod vlivem alkoholu či návykových látek, nebo od nehody přímo ujel.

Nabourané auto na parkovišti: Jak postupovat?

Záznam o dopravní nehodě

S druhým řidičem jste se bez problémů domluvili a povaha nehody nevyžaduje přivolání policie? Potom stačí sepsat protokol o dopravní nehodě. Není vyžadována žádná přesná forma, přesto se doporučuje vozit v autě formulář zvaný Záznam o dopravní nehodě, díky kterému na žádný potřebný údaj nezapomenete. Nejdůležitějšími body jsou:

přesný čas a místo nehody,
popis situace,
informace o účastnících (jméno, adresa, údaje z řidičského průkazu),
informace o vozidlech (SPZ, tovární značka, rok výroby),
informace o pojistitelích (název pojišťovny, číslo zelené karty).

Pokud byste s vyplněním nebo i dalším postupem potřebovali jakkoli poradit, neváhejte se obrátit na asistenční službu pojišťovny. Ještě jednou raději připomeneme, abyste si nehodu dobře zdokumentovali. Fotky a videa se vám mohou hodit.

Hlášení škody pojišťovně

V dalším kroku je třeba nahlásit vše pojišťovně viníka. To by měli udělat všichni zúčastnění. Většinou stačí předat tištěný záznam o nehodě nebo vyplnit online formulář. Pokud jste nehodu zavinili vy, předáváte záznam své pojišťovně, v opačném případě kontaktujete pojišťovnu druhého řidiče. Následně se celou věcí začne zabývat likvidátor. V řadě případů se vysílá i technik, který vůz prohlédne. Proto se nepouštějte do žádných oprav a vždy vyčkejte na další instrukce. Pojišťovna pak posoudí nárok na pojistné plnění a vyčíslí škodu. Pokud neshledá žádná pochybení, vyplatí poškozenému pojistné plnění z povinného ručení viníka.

Nezapomínejte ale, že pokud jste viníkem, z povinného ručení si opravu svého auta nezaplatíte. Především u dražších vozů se tak vyplatí přemýšlet o havarijním pojištění, díky kterému budete lépe kryti i v případě zaviněných nehod.

NačítámNačítám