Michaela Kadlecová  | 6. 12. 2022

Máte správně nastavené zálohy na elektřinu?

Dostali jste od dodavatele dopis s předpisy nových záloh na elektřinu? Pak vám radíme, abyste si zálohy prověřili, zda platíte správně. Ostatně Energetický regulační úřad řeší mnoho stížností na nesprávný výpočet záloh. Jak si můžete výši zálohy zkontrolovat?

Zálohy na elektřinu by měly odrážet vaši předpokládanou spotřebu. Optimálně byste neměli dodavatele ani přeplácet, ani mít velké nedoplatky. Nastavit zálohy v době, kdy se výrazně mění cena elektřiny, není právě snadné. Zákazníci, kteří získali nového dodavatele, musí hradit vyšší ceny elektřiny, což se výrazně promítá do jejich záloh. V některých případech ale dodavatelé nestanovují zálohy správně, proto je třeba výši záloh překontrolovat. „Stížnosti spotřebitelů sice míří na zálohy, když se jich ale doptáváme, zpravidla skončíme u problémů s cenou. Typicky jde o její navýšení, které dodavatel například řádně neoznámil. Pokud bychom vybrali případy, kdy byl problém skutečně se zálohami, s nastavením jejich výše, šetřili jsme takových letos pouze šedesát. Jen u devíti z nich jsme přitom narazili na pochybení ve výpočtu dodavatelů. Nicméně další problémy jsme odhalili například v tom, že dodavatelé v předchozím kroku neoznámili řádně zvýšení ceny. Spotřebitel se pak o změně dozví až při stanovení záloh, proto si na ně stěžuje,“ říká Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Neplatíte moc za elektřinu?

Vyzkoušejte naši kalkulačku elektřiny a zjistěte, zda svého dodavatele nepřeplácíte.

Správná výše záloh na elektřinu

Zálohy na elektřinu by měly odrážet vaši předpokládanou spotřebu. Optimálně byste neměli dodavatele ani přeplácet, ani mít velké nedoplatky. „Příliš vysoké zálohy určitě nejsou ideální. Dodavatele jimi de facto bezúročně úvěrujeme. Navíc, pokud by se dodavatel dostal do potíží, budeme se muset, mnohdy složitě, domáhat vrácení přeplatků. Na druhou stranu vhodné nejsou ani příliš nízké zálohy. I když zákon nestanoví minimální výši záloh, nízké platby vedou k vysokým nedoplatkům v ročním vyúčtování, které musí domácnost nárazově uhradit. Na ERÚ se v současnosti obracejí lidé, kterým dodavatel po zvýšení ceny zálohy nenavýšil a nyní mají hradit nedoplatky i desetitisíce korun. Správná záloha tak nesmí být ani příliš vysoká, ani příliš nízká,“ vysvětluje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. Zálohy odráží jednak výši spotřeby elektřiny v uplynulém fakturovaném období, dále pak cenu za kwh elektřiny, kterou má zákazník hradit. Dodavatelé tedy zálohy mají vypočítat tak, že spotřebu elektřiny v uplynulém období vynásobí cenou za kwh elektřiny a tuto částku vydělí dvanácti. Zálohy se platí po celý rok stejné, ačkoliv je rozložení spotřeby elektřiny v průběhu roku různé. Například domácnosti, které elektřinou topí, ji mají v létě výrazně sníženou. Pokud zálohy váš dodavatel elektřiny vypočítal špatně, okamžitě výši reklamujte. Pokud dodavatel trvá na svém, je možné se obrátit na Energetický regulační úřad.

Nepřehlédněte: Energetický regulační úřad - místo pro posílání stížností a dohled

Co mění výši záloh na elektřinu?

• Změna spotřeby v uplynulém období

• Změna ceny kwh elektřiny

Kdy se mohou měnit zálohy na elektřinu?

• Při změně dodavatele

• Při změně ceny kwh elektřiny

Jak na kontrolu záloh na elektřinu?

• Vezměte si k ruce vaše poslední vyúčtování za elektřinu

• Najděte výši celkové spotřeby elektřiny, kterou najdete v části A. Jde o celkovou cenu, která zahrnuje poplatky a cenu za distribuci elektřiny

• Tuto spotřebu vynásobte cenou za megawatthodinu, kterou jste obdrželi od vašeho dodavatele

• Tuto částku vydělte počtem měsíců zúčtovacího období, což je většinou 12

Zálohy a zastropované ceny elektřiny

Pro celý rok 2023 platí zastropované ceny elektřiny, které činí 6050 korun za megawatthodinu elektřiny. Ceny elektřiny nemohou přesáhnout tuto hranici, stále jsou ale zákazníci, kteří si sjednali smlouvu s dodavatelem například před rokem, kdy byly ceny mnohem nižší. Ti mají ceny nižší a neupravují se jim. Ti, zákazníci, kteří mají od dodavatele vyšší ceny, budou platit maximálně tuto cenu a dodavatel je povinný jim takto upravit i zálohy. Je třeba ale připomenout, že zastropování platí pouze pro rok 2023. Jaká bude situace v roce 2024, je velmi těžké předvídat. Pokud by zastropování přestalo platit, pak by se zákazníkům, kteří mají ceny fixované i pro rok 2024, nebo jeho část, zálohy na elektřinu zvýšily.

Pro info: Zastropování cen elektřiny a plynu. Kolik ušetříte?

Zálohy a spotové ceny elektřiny

Pokud zákazník využívá spotový ceník elektřiny, kdy se cena odvozuje od burzy a mění se každou hodinu, pak i u něj platí zastropování cen. Proto i jim se zálohy vypočítávají z maximální ceny elektřiny, která činí 6050 korun včetně DPH bez dalších poplatků. Jejich konečné vyúčtování se vypočítá ze skutečných cen elektřiny, které mohou být vždy v určitém období nižší, než jsou zastropováné ceny. I v tomto případě je třeba pamatovat na to, že se jedná pouze o rok 2023.

Přečtěte si: Burza energií - sledujte aktuální ceny elektřiny na burze

Jak si změnit zálohy na elektřinu?

Některým zákazníkům se daří v současné době výrazně snížit spotřebu elektřiny a lze tedy čekat, že na zálohách dodavatele přeplatí. Tito zákazníci by si měli provést svůj kontrolní odečet, díky kterému dodavateli prokáží, že spotřebu omezují. Postačí elektroměr vyfotografovat a odeslat dodavateli. Díky samoodečtům umožnil snížení záloh například ČEZ, který radí samoodečty provádět i nadále: „Jsme rádi, že mnoho našich zákazníků si udělalo před nastavením zastropovaných ceníků samoodečet, protože nám to umožnilo nastavit jim co nejpřesnější zálohy. Jen za říjen a listopad si zadalo samoodečet 580 000 zákazníků a za celý rok přes 1,2 milionu, což je téměř trojnásobek oproti loňskému roku. Rádi bychom, aby zákazníci v pravidelných samoodečtech pokračovali, protože jim to umožní co nejlépe kontrolovat spotřebu,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Přečtěte si: Obavy před topnou sezónou. Jak můžeme šetřit? 

NačítámNačítám