Michaela Kadlecová  | 23. 8. 2022

Úsporný tarif je zde. Komu pomůže nejvíce?

Ceny elektřiny a plynu vzrostly několikanásobně. Pro většinu domácností začíná být problémem je hradit. Česká vláda proto hodlá spustit tzv. úsporný program, jehož konkrétnější podobu právě představila. Bude úsporný tarif dostatečný?

Chcete si zafixovat elektřinu?

Udělejte si u nás kalkulaci elektřiny a zjistěte, kolik byste mohli ušetřit.

Okamžitá pomoc

Aby byla pomoc co nejrychlejší a nejjednodušší, o úsporný tarif nemusí nikdo žádat a obdrží ho naprosto všechny domácnosti. To znamená, že budou mít levnější elektřinu a plyn i ti, kdo si například fixovali elektřinu před rokem a jejichž ceny jsou o mnoho nižší. Na druhou stranu odpadá jakákoliv administrativní zátěž, tu nesou jen dodavatelé elektřiny, kteří musí o částku úsporného tarifu zohlednit vyúčtování každého odběrného místa: „S implementací Úsporného tarifu samozřejmě finanční náklady vznikají. Ať už na IT řešení a úpravy našich interních systémů nebo na informování zákazníků. Centropol vnímá jako své poslání zajistit stabilní dodávku energií koncovým spotřebitelům a v současné době také postarat se o to, aby se státní pomoc dostala k těm, kdo ji potřebují. Pokládáme to za svou povinnost a poskytnout zákazníkům co nejpřesnější informace tak považujeme za naprosto přirozené. Náklady na informování našich klientů přitom budou vyšší než částky nutné na administraci změny v našich zákaznických systémech. Jsou ale zlomkem inkrementálních nákladů, které aktuálně vynakládáme na nákup energií na velkoobchodních trzích a jeho zajištění,“ uvádí Jiří Matoušek z Centropolu.

Přečtěte si: Kdy dojde v České republice plyn?

Jde o základní schéma

Úsporný tarif schválila sněmovna a Senát coby novelu energetického zákona, jde o rámec, do kterého se zasadí konkrétní částky, tedy finanční pomoc: „Úsporný tarif byl prezentován jako základní schéma, dokonce padl název podvozek, který bude dál specifikován. Jak jsme již uvedli výše, výhodou tohoto principu je možnost přizpůsobovat ho dalšímu vývoji. Tedy například navyšovat příspěvek, prodloužit platnost Úsporného tarifu i po topné sezóně a podobně. V této fázi ho tedy chápeme jako nutné ad hoc opatření a předpokládáme, že po jeho uvedení do praxe začneme intenzivněji pracovat na modelech stabilizace cen elektřiny a zemního plynu pro domácnosti a firmy v České republice. Současný stav, kdy cena elektřiny a zemního plynu je definována burzou, která je nervózní v očekávání budoucího vývoje a zdaleka již nefunguje na tradičních tržních principech, je dlouhodobě neudržitelný,“ konstatoval Jiří Matoušek.

Nepřehlédněte: Ohřívat vodu plynem, nebo elektřinou?

Úsporný tarif na plyn i elektřinu

Úsporný tarif bude platit pro odběratele elektřiny, i plynu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Jeho výše bude odstupňovaná podle toho, kterou energií domácnost topí a ohřívá vodu. Na základě různých kombinací upotřebení energií domácnost obdrží určitou výši finanční pomoci, nejvíce by to mělo být 16 tisíc za celou topnou sezónu: „Nejvyšší příspěvek obdrží domácnosti, které vytápějí elektřinou a plyn používají k vaření a ohřevu vody, jak ukazuje tabulka modelových příkladů na webu MPO: Úsporný tarif i odpuštění poplatků za OZE. Pro domácnosti, které elektřinu používají nejen k provozu běžných spotřebičů, ale také k vytápění (D35d, D45d, D57d) doporučujeme příspěvek zvýšit. V návrzích se nemusí jednat o finální částky a vláda je může ještě upravit. Navrhovaný Úsporný tarif je správné vnímat jako určité kompromisní řešení, protože žádné ideální řešení neexistuje. Ceny energií rostou extrémně rychle a Úsporný tarif je lepší možností než dříve uvažované odpuštění DPH, protože je možno poskytované státní příspěvky případně opakovaně navýšit. U domácností využívajících elektřinu a zemní plyn k vytápění jsou dopady zdražení nejvýraznější, proto je státní příspěvek pro ně nejvyšší,“ připomíná Jiří Matoušek.

Pro info: ČEZ opět zdražuje. Už po měsíci

Úsporný tarif 2022

První část podpory by měla vláda uvolnit v říjnu, zřejmě by mělo jít o 5000 korun na odběrné místo elektřiny: „Podle našich informací bychom finanční prostředky poskytnuté státem měli co nejdříve použít na umoření záloh nebo případně na vyrovnání části ročního vyúčtování. Pokud tedy u konkrétní distribuční sazby půjde o částku například ve výši jedné a půl zálohy, hned první a část další zálohy následující po obdržení peněz od státu za zákazníka uhradíme. Podobně to bude i v případě, že v příslušném období zákazník obdrží roční vyúčtování. Státní příspěvek použijeme na úhradu nedoplatku, případně poukážeme zákazníkovi ve formě přeplatku,“ vysvětluje Jiří Matoušek. Nejde o jedinou podporu, kterou chce stát pomoci se stoupajícími cenami elektřiny. Odpustit by se měla také tzv. podpora obnovitelným zdrojům, což je podpora na výkup elektřiny, která se vyrábí ve vodní, sluneční, větrné elektrárně, z biomasy, nebo biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Úsporný tarif pro SVJ, družstva a teplárny

Nejvíce energií se spotřebovává na vytápění, přitom přímá pomoc jde pouze těm, kdo topí plynem, nebo elektřinou. Pomoc bude směřovat i teplárnám, které mají získat zhruba 10 miliard na modernizaci a tuto částku by měly zohlednit v cenách tepla. Pokud některé bytové domy vytápí vlastní kotelnou, pak musí každé společenství vlastníků nebo družstvo nahlásit počet bytových jednotek, od kterého by se měla odvíjet finanční pomoc. Ta by měla činit maximálně 30 000 korun.

Chcete pomoci s vysokými cenami energií?

Nechte nám svoje číslo a my se vám ozveme, abychom probrali vaše možnosti.

Úsporný tarif a příspěvek na bydlení

Domácnostem má pomoci s úhradou za energie také příspěvek na bydlení. Odborníci se domnívají, že tento příspěvek je adresnější než tzv. Úsporný tarif: "Pokud nebudou dobře nastavené parametry úsporného tarifu, tedy aby ta pomoc byla opravdu zacílena na ty, kteří to potřebují, tak dosah, respektive pomoc toho tarifu pro ty nejvíce ohrožené nebude taková. Obáváme se, že stejně jako jiná plošná opatření, pomůže tarif domácnostem, kteří by mohly krizi ustát snadněji a lépe, tedy v uvozovkách pomoc nepotřebují, a naopak velmi málo pomůže těm, kteří jí opravdu potřebují. Kdyby byl selektivní jen na zranitelné skupiny, jako jsou důchodci, samoživitelé s nízkými příjmy, nebo invalidní důchodci), tak ta částka podpory by byla daleko větší, než když se to rozmělní mezi „všechny“. Je zapotřebí, aby stát dobře stanovil ty parametry. Co se týče příspěvku na bydlení, tak tam ta pomoc a podpora je už cílená pro domácnosti, které se v krizi ocitají. Průměrná výše příspěvku navíc činí něco kolem 4100 Kč měsíčně, tedy je to zásadní pomoc. Na příspěvek má podle nových odhadů (a většímu zpřístupnění) až několik set tisících rodin (někde se hovoří až o 900 000 domácnostech), kteří se do krize dostali. Ta pomoc je tam zkrátka víc zacílená. Nicméně kdyby ten tarif byl dobře nastaven, tak v kombinaci s tímto by to byla dobrá pomoc. Tak spíš asi nejde o to, kdo z koho, ale jak," uvádí Gabriela Vondrušová z projektu Energiebezexekuci.cz.

NačítámNačítám