Michaela Kadlecová  | 22. 7. 2022

Kdy dojde v České republice plyn?

Plyn do České republiky proudí hlavně plynovodem Nord Stream 1. Dodávky plynu se rozjely i po nedávné desetidenní pauze. Jaký bude další vývoj dodávek ruského plynu do České republiky a Evropské unie? Hrozí reálně nedostatek plynu? Podle odborníků jde o poslední takovou zimu, za rok by mělo být mnohem lépe.

Další vývoj? Nestabilní a menší dodávky plynu

Plynovod Nord Stream před pár dny obnovil toky zemního plynu do Evropy, plyn ale neproudí ve stejném objemu. Ještě před tím se mnozí obávali, že Rusko dodávky plynu neobnoví. To se nestalo ale již nyní je poměrně jasné, jaká je další strategie Ruska. Pro Rusko je jednak výhodné dodávat plyn do Evropy, neboť získá prostředky pro financování války na Ukrajině. Zároveň kvůli nestabilní situaci cena plynu vzroste, což způsobuje v Evropě inflační tlaky, i to je pro Rusko výhodné. Jako nejpravděpodobnější se doposud jeví tedy varianta, kdy Rusko bude plyn dodávat s různou intenzitou. Na dodávky plynu z Ruska se ale nelze spoléhat, proto česká vláda tlačí, aby dodavatelé plnili zásobníky plynu a země měla k dispozici vždy určitou rezervu pro případ nouze. Česká republika je na ruském plynu závislá z 98 %, zbytek pokrývá domácí těžba. Na druhou stranu náš stát nespotřebovává tolik plynu na výrobu elektřiny jako například Německo, které utlumuje výrobu elektřiny z jádra. Ačkoliv tedy v Německu rozjíždějí úsporný program, který se dotýká nejprve firem, u nás doposud oficiální omezení spotřeby neplatí. Již nyní ale sílí hlasy, které nabádají k úsporám. Řeší se tedy nejenom ceny plynu, ale zároveň také to, zda bude plynu dostatek a zda nebude nutné utlumovat určité provozy, nebo v zimě nevytápět některé objekty, například nákupní centra.

Scénáře dodávek plynu
Scénáře dodávek plynu
egu.czSháníte co nejlevnějšího dodavatele plynu?

Udělejte si u nás kalkulaci a my vám doporučíme toho nejlevnějšího dodavatele plynu. Problémem není ani velká spotřeba plynu.

Při minimálním dovozu plyn dojde v listopadu

Společnost EGÚ Brno, poradenská a realizační společnost působící v energetice, vymodelovala několik možných scénářů vývoje, proměnnou byl objem dodávek plynu z Ruska do Evropy. Varianty jsou odstupňovány od té nejméně pravděpodobné, kdy se dovoz plynu zvýší, nebo zcela ustane až po tu nejvíce pravděpodobnou, kdy budou dodávky pokračovat, ale s častými výpadky a omezením objemu. Všechny varianty ale přinášejí jednoznačný závěr, plynem musíme šetřit. „Dva scénáře se obejdou kompletně bez snížení. Jedná se o Businessas-usual scénář, který umožňuje dodávky přes NS1 na úrovni minimálně 40 % jeho kapacity. Druhým je optimistický scénář Rostoucí dovoz, který předjímá postupný nárůst dovozu plynu z 16 milionů metrů krychlových denně na 20 milionů. Zbylé tři se potýkají s nutnou redukcí spotřeby. Optimistický scénář Stabilní dovoz (10–16 milionů metrů krychlových denně) musí snížit spotřebu o 16 % oproti sezoně 2021/2022. Realistický scénář Klesající dovoz (8–16 milionů metrů krychlových denně) snižuje spotřebu o 23 %. Konečně pesimistický scénář Minimální dovoz (0–4 miliony metrů krychlových denně) vyžaduje snížení spotřeby o 61 %, aby dodávky zemního plynu vydržely na celou nadcházející topnou sezonu,“ uvedl Michal Macenauer, ředitel strategie EGÚ Brno. Pokud by se plyn k nám nedovážel vůbec, nebo zcela minimálně, pak by plyn ze zásobníků přestal stačit už 28. listopadu.

Scénáře dodávek plynu
Kdy dojde plyn?
www.egu.czDalší dodavatelé plynu pro Česko

Scénář společnosti EGÚ předpokládají, že dovoz bude pokračovat i v průběhu následujících dnů, týdnů či měsíců. „Vedle těchto nekonkrétních dovozů pracujeme také s dovozem plynu přímo z Nizozemska, kde budou zprovozněny dva plovoucí regazifikační LNG terminály. ČEZ zde má rezervovanou kapacitu na přibližně 3 miliardy metrů krychlových ročního odběru. Ačkoli ještě není znám dodavatel LNG, který by rezervovanou kapacitu využil, scénáře pracují s tím, že se společnosti ČEZ do 1. října podaří dodávky zajistit. Kapacita terminálu ale nebude dostupná od 1. října v plné výši. Důvodem je pozdější instalace jedné ze dvou regazifikačních lodí. Očekáváme její zapojení k 1. lednu 2023,“ vysvětlil Michal Kocůrek, řídící konzultant EGÚ Brno.

Jak šetřit plynem a kde?

Ačkoliv nejvíce plynu „spolkne“ průmysl, který sice v době energetické krize dostává jako první podnět k omezení, nicméně takové omezení je spojené s útlumem výroby. Oproti tomu domácnosti mohou šetřit tak, že uberou jen málo na svém komfortu. Plyn většinou spotřebováváme na topení a ohřev vody. Vytápění českých domácností je stále o několik stupňů vyšší než u našich sousedů, stejně jako normy na topení. Právě vytápění představuje prostor pro nejsnadnější úsporu. Snížení vytápění o stupeň znamená úsporu energií o 10 %. Každé otočení kolečkem termostatu má tedy význam. Šetřit plynem je jistě vhodné už kvůli prudce se zvyšujícím cenám plynu. Domácnosti se musí připravit, že vytápění je bude stát minimálně trojnásobek co loni. Jakými konkrétními kroky mohou domácnosti šetřit na plynu? „Už teď by měla začít informační kampaň domácnostem, aby přestaly konzumovat plyn všude, kde je to možné. Odpustit si dvě, tři sprchy denně, snížit otopovou plochu a úroveň otopné teploty. Převážná většina firem se sice bez plynu neobejde, současně ale mohou spotřebu výrazně redukovat,” říká ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer. „Čeká nás poslední zima, kdy má Putin v ruce takovou zbraň, další rok už pro nás bude mnohem lepší,” dodává.Snižte teplotu. Skutečně není správné vytápět tak, že i v zimě doma chodíte v tričku a tílku. Zatímco v Evropě je běžná teplota v místnosti 20 stupňů, u nás jsou mnohé domácnosti, co mají doma 25. To je nehospodárné a neprospěšné pro vaše zdraví.

V noci vytápějte výrazně méně. Spát v přetopené místnosti je nezdravé. Ložnici bychom měli vytápět na 16 – 18 stupňů, což pro příjemný pocit v noci stačí.

Nevytápějte místnosti, které neobýváte.

Větrejte nárazově.

Radiátory odvzdušněte, nezakrývejte je, nenechávejte na nich sušit prádlo.

Zatahujte rolety. Pokud nejste doma a v noci zatahujte rolety. Díky tomu budou okna lépe izolovat.

• Pokud můžete, pořiďte si tepelné čerpadlo. Na jeho pořízení můžete čerpat dotaci Nová zelená úsporám.

Může vás zajímat: Mají budoucnost plynové kotle pro domácnost, nebo tepelné čerpadlo?

Přečtěte si: Zajímavosti a praktické informace ze světa energetiky se zaměřením na využití plynu.

NačítámNačítám