Michaela Kadlecová  | 18. 8. 2022

Pozor na výluky v pojištění auta. Co vám pojišťovna nezaplatí?

Povinné ručení musí mít uzavřené každý majitel vozu. Jde o nástroj, díky kterému hradí pojišťovna škody, které způsobíme svým vozidlem druhé straně. Není ale pravda, že pojišťovna zaplatí každou škodu, kterou způsobíte. Které škody budete muset uhradit sami?

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je skvělý nástroj, díky kterému nemusíme trnout, že pokud způsobíme někomu škrábanec, nebo vážnější nehodu, nedoplatíme se. Povinné ručení funguje na základě solidárnosti, platit ho musí každý, i ten, kdo ho nikdy nevyužije, protože nezpůsobil žádnou nehodu. Díky tomu jsou částky povinného ručení opravdu nízké, přitom limity, tedy maximální částky, která pojišťovna za škodu zaplatí, jdou do deseti milionů. Existují však případy, kdy vás povinné ručení nezachrání. Pojišťovna tyto výluky pojištění vždy vypočítává ve smlouvě. V zásadě se pojišťovna chrání proti tomu, pokud by někdo škodu způsobil úmyslně, nebo pokud by si byl vědom, že by škoda mohla nastat a způsobil ji svou lehkovážností. Dále pojišťovna neproplácí škody členům jedné rodiny, nebo firmy, kteří používají firemní vozidla. Připomeňme, že po každé nehodě je třeba sepsat okamžitě záznam o dopravní nehodě a tuto nehodu pojišťovně ohlásit. Jen tehdy je možné od pojišťovny očekávat plnění. Dále nelze brát seznam výluk jako vždy platný. Pojišťovny posuzují likvidaci škody individuálně a je možné, že v některých případech úhradu škody neodmítnou, ale pouze zkrátí.

Přečtěte si: Hromadná nehoda na D5 varuje. Pozor na limity povinného ručeníChcete ušetřit na povinném ručení?

Povinné ručení je dnes jedna z mála možností jak skutečně ušetřit. Zadejte pouze registrační značku a zjistěte, kolik by vám zaplatila jiná pojišťovna.

Škoda způsobená vozy členů rodiny, nebo firmy

Povinné ručení hradí újmu, která vznikla někomu cizímu, nikdy tedy samotnému řidiči, nebo členy jeho rodiny, se kterou sdílí bydliště. Pokud se srazí dva zaměstnanci téže společnosti ve firemních vozech, pojišťovna škodu také neproplatí, v takovém případě může firma vymáhat škodu po zaměstnanci. Pokud jedna osoba vlastní dvě vozidla a ta se srazí, pak škodu nelze uplatnit. Stejně tak pokud se srazí dvě vozidla z jedné půjčovny, případně carsharingové společnosti, pojišťovna odmítne škodu proplatit. Dále je ve výlukách případ, kdy v jízdní soupravě například auta a připojeného vozíku jedno poničí druhé, nebo škodu, která byla způsobena manipulací s nákladem.

Přečtěte si: Jak pojistit sdílené auto? Carsharing potřebuje speciální pojištění

Škoda, která vznikla úmyslně

Pokud někdo nezvládne své nervy a do někoho najede úmyslně, což mu bude prokázané, pak pojišťovna nebude tuto škodu proplácet. Škody se neproplácí, pokud byl řidič pod vlivem alkoholu, nebo psychotropních látek, či pokud se nepodrobil testu na přítomnost alkoholu a drog. V případě, že se zjistí, že vozidlo bylo před nehodou ve špatném technickém stavu, což majitel věděl a přes to vůz užíval, pojišťovna nemusí škodu zaplatit. Do výluk pojištění auta patří také situace, kdy vozidlo řídí osoba bez řidičského oprávnění, nebo když je vozidlo bez platné státní technické kontroly.

Přečtěte si: Co kryje povinné ručení?

Výluky v havarijním pojištění

Havarijní pojištění kryje škody, které vzniknou na vozidle viníka. I toto pojištění má své výluky. Havarijní pojištění kryje škody, které vznikly kvůli působení živlů, vandalů, odcizením, ale také ty, které vzniknou při nehodě, kterou zavinil. Nejde ale zdaleka o všechny nehody. Pokud dojde ke škodě na závodním okruhu, pojišťovna škodu neproplácí, dále jde o škody, ke kterým došlo mimo silniční komunikace, tedy na vlastním pozemku.

Nepřehlédněte: Jak probíhá náhrada škody z povinného ručení?

NačítámNačítám