Michaela Kadlecová  | 6. 8. 2022

Jak pojistit sdílené auto? Carsharing potřebuje speciální pojištění

Rozhodli jste se své auto sdílet a zapůjčit ho za poplatek jiným, místo aby stál zbytečně na ulici? Výborně, chováte se ekologicky a ekonomicky. Víte, že také vozidlo musí mít speciální pojištění pro carsharing?

Málokdo jezdí svým vozem celý den. Ve většině případů někam dojedeme, vozidlo zde necháme a pak odjedeme domů. Co kdyby vaše vozidlo v tuto dobu nezahálelo a na svůj další provoz si vydělalo? Tak by tomu mohlo být, pokud byste vozidlo na dobu, kdy ho nepotřebujete, pronajali někomu jinému. Pokud se do carsharingu zapojíte, jaké pojištění auta potřebujete?

Chcete levnější povinné ručení?

Využijte naší kalkulačky povinného ručení a během chvíle zjistíte, kolik můžete ušetřit. Stačí znát pouze vaši registrační značku.

Peer to peer

Coby carsharing si dnes představíme hlavně velké flotily sdílených vozů od jedné firmy, které si může půjčit kdokoliv jen tak na ulici. Do carsharingu se může zapojit kdokoliv, kdo je ochotný své vozidlo někomu zapůjčit. V případě tzv. peer to peer služeb si uživatelé půjčují vozidla mezi sebou, aniž by půjčování organizovala nějaká instituce. Hledat nájemce není vůbec nutné. Svoje vozidlo můžete totiž sdílet úplně stejně jako sdílíte byt v populární službě Airbnb, Platforem, ve kterých můžete své vozidlo nabídnout, je hned několik, sdružuje je Asociace českého carsharingu, https://ceskycarsharing.cz. Jejich podmínky jsou ale podobné.

Jak funguje carsharing

Prvním krokem je registrace, ke které je potřeba občanský a řidičský průkaz. Ten nemusíte nikam nosit, ale stačí ho ofotit a poslat. Dále je třeba si připravit informace o vozidle, a to certifikát vozidla, aktuální stav kilometrů a atraktivní fotky vašeho auta. Vaše vozidlo se zobrazí v seznamu v aplikaci, kde je uvedený jeho popis, fotografie, hodnocení dalších uživatelů a také místo, kde se vozidlo aktuálně nachází. Pokud některý uživatel potvrdí zájem o vozidlo, je třeba se s ním domluvit na předání klíčů od vozu, případně pokud to technologie ve voze umožňují, lze vozidlo odemknout na dálku. Dále je třeba se domluvit na předání klíčů zpět. Následně se zápůjčka vyhodnotí, hodnocení se pak zobrazí jak u toho, kdo si vůz půjčil, tak u toho, kdo vozidlo zapůjčil.

Přečtěte si: Na co se vztahuje havarijní pojištění?

Carsharing u nás

Carsharing se úspěšně uchytil i u nás, podle údajů Asociace českého carsharingu lze využvat 1520 sdílených aut, máme 5 aktivních poskytovatelů carsharingu a 12 měst, kde lze využívat sdílená auta. Roste počet stálých zákazníků, kteří využívají tuto službu opakovaně každý měsíc minimálně jednou. Aktuálně činí jejich podíl 25 %. Zajímavostí je také to, že sdílené vozy využívají především občané uvedených měst a podíl turistů je opravdu zanedbatelný (podíl tuzemských soukromých osob je 88% a zbytek jsou většinou právnické osoby). Sdílené vozy mají své využití jak v pracovní dny, tak i o víkendech. Podíl výpůjček v pracovní dny tvoří 70% průměrných týdenních výpůjček. Velký podíl zákazníků (78%) patří také do věkové skupiny do 40 let.

Vyšší riziko, vyšší pojistné

Z logiky věci hrozí u sdílených vozidel častější nehody, jezdí se s nimi častěji. Pokud se rozhodnete zapojit do carsharingu, je třeba pamatovat také na sjednání povinného ručení, u kterého uvedete speciální užití vozidla. V případě kalkulačky povinného ručení na Kalkulátor.cz lze označit využití vozidlo jako taxislužbu. Carsharingová platforma HoppyGo má vlastní způsob havarijního pojištění, které se sjednává u pojišťovny Uniqa. Lze si vybrat ze dvou druhů pojištění základního a prémiového. Se základním pojištěním je třeba uhradit vratnou kauci 5000 Kč a v případě pojistné události má uživatel spoluúčast ve výši 10 000 Kč. S prémiovým pojištěním se uhradí vratná kauce 1000 Kč a v případě pojistné události potom minimální spoluúčast 5 000 Kč.

Pojištění veřejného carsharingu

Odlišně funguje pojištění sdílených vozů veřejného carsharingu, které patří společnostem jako například Anytime, které fungují podobně jako klasické půjčovny aut. Vozidla jsou pojištěna se spoluúčastí řidiče. "Naši členové mají své vozy pojištěny povinným i havarijním pojištěním u komerčních pojišťoven. Případná pojistná událost se tedy řeší z těchto pojistek. Např. společnost CAR4WAY má vozy pojištěny s 10 % spoluúčastí (10 % minimálně 10 000 korun), ale svým zákazníkům, kteří mají jistou formu předplatného, zvýhodňuje tuto případnou spoluúčast na pouze 5 % (minimálně 5 000 korun), což je součást benefitu za předplatné," uvádí Roman Filip, předseda Asociace českého carsharingu. Eventuální pojistná událost se řeší standardním způsobem, nahlásí se carsharingové společnosti a následné pojišťovně: "Pouze je nutné, aby řidič vozidla vždy přivolal k pojistnou událost policii ČR. Toto je obsaženo ve smluvních podmínkách. Zodpovědnost tedy nese ten, kdo si vozidlo vypůjčil, ale pojistná událost, která je pokryta pojistkou, tedy naprostá většina nejběžnějších forem pojistných událostí, jsou hrazeny z pojistky provozovatele vozu (výluky z pojištění jsou klasické: především alkohol a drogy). Zákazníka se tedy v drtivé většině případů týká pouze spoluúčast," konstatoval Roman Filip a dodává: "Co se týká toho, že by viník s půjčeným carsharingovým vozem byl krácen na vlastním bonusu u svého vozu, tak to se neděje a pokud vím není to běžnou praxí pojišťoven. Četnost pojistných událostí na vozech takovéto carsharingové flotily (tzv. škodní průběh) si většinou pojišťovny měří na roční bázi. Pokud by tento škodní průběh vykazoval zhoršující se tendenci, tak pojišťovna navrhne zvýšení pojistných sazeb pro další období. A naopak, pokud je škodní průběh příznivý, tak lze s pojišťovnou vyjednat slevu pro další období. V podstatě běžná praxe, kterou zná většina firem, které provozují nějaký vozový park. Takovouto praxi pro vyřizování pojistných událostí zná i většina zaměstnanců, kteří mají od svého zaměstnavatele k dispozici služební vůz. Jediným rozdílem, který vnímám může tedy být ta nutnost přivolání policie ČR ke každé pojistné události."NačítámNačítám