Michaela Kadlecová  | 26. 7. 2022

Cestovní pojištění od Directu – zkušenosti

Po létech omezení kvůli covidu Češi vyrazili hromadně na cesty po celém světě. Určitě se vyplatí vybavit se včas cestovním pojištěním, které vám pomůže nejenom tehdy, když onemocníte. V jakých momentech využijete cestovní pojištění od Directu?

Cestovní pojištění Direct - zkušenosti

Jaké jsou zkušenosti s cestovním pojištění Direct? Klienti si pochvalují hlavně výborné asistenční služby a skutečně příkladnou péči o klienta. Cestovní pojištění od Directu si sjednáte na kalkulačce cestovního pojištění, kam stačí zadat datum, kdy jedete, zda se chystáte do Evropy, nebo mimo ni. V současné době se lze pojistit na cestu do celého světa kromě Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Dále se určí také počet osob (pojistit lze až osm osob najednou) a to, zda se jedná jednorázovou, nebo opakovanou cestu. Dalším krokem je výběr limitů léčebných výloh. To je maximální částka, kterou pojišťovna zaplatí za vaše léčení v zahraničí. Jde pochopitelně o léčení nenadálé choroby, neznamená to, že jedete do cizí země, abyste zde léčili nemoc, která vás už nějakou dobu sužuje. Pojišťovna Direct nabízí léčebné limity ve výši 3 000 000 Kč, 6 000 000 Kč a bez omezení. Pojištění kryje nezbytné lékařské vyšetření, ošetření a léčení včetně nezbytné operace, akutní ošetření zubním lékařem při náhlých, akutních bolestech a léky podané nebo předepsané lékařem. Dále přepravu do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení a přepravu zpět do ČR, pokud nebude možné použít původně plánovaný dopravní prostředek, v případě úmrtí přeprava tělesných pozůstatků zpět do ČR nebo pohřeb v zahraničí.

Přečtěte si: Havarijní pojištění na dovolenou

Chcete si sjednat cestovní pojištění od Directu?

Cestovní pojištění si můžete sjednat během chvilky. Stačí si vybrat limity, naklikat další pojištění a takto můžete pojistit až skupinu do 8 osob. Snadno, rychle, třeba cestou na letiště.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel je volitelné. Jde o pojištění zavazadel, pokud dojdou k úhoně následkem živelní události, odcizení při živelní události, nebo v důsledku dopravní nehody, při loupeži nebo vloupání do ubytovacího zařízení nebo úschovny určené pro odložení věcí, při loupežném přepadení, při vloupání do vozidla, pokud byla věc uzamčena v zavazadlovém prostoru, při přepravě, kdy zavazadla byla předána proti potvrzení. Pojišťovna uhradí také odškodné za zpoždění zavazadel leteckým dopravcem o více než 6 hodin od přistání v cílové destinaci. Pojištění se nevztahuje na situaci, kdy k odcizení došlo při vloupání neznámým způsobem nebo bez poškození zámku, při vloupání do stanu, odcizení kapsářem, při vloupání do vozidla v období od 22:00 do 6:00 mimo hlídané parkoviště.

Pro info: Pojištění zavazadel v rámci cestovního pojištění se vztahuje na ztrátu, nebo zničení

Úrazové pojištění Direct

Zvolit si můžete také úrazové pojištění. Z toho vám vyplatí pojišťovna částku v případě, že má úraz trvalé následky, nebo pokud šlo o úraz s následkem smrti, v tom případě obdrží tuto částku dědicové. Pojištění odpovědnosti vás chrání v případě, že způsobíte škodu třetí straně a hradí se z něj právě tato škoda. Jde o újmu na zdraví nebo životě poškozeného, případně škodu poškozením, zničením či ztrátou věci, a to do výše škody odpovídající obvyklé ceně věci v době poškození. Z pojištění se ale nehradí pokuty. Dále si lze zvolit pojištění v případě, že onemocníte nemocí covid-19. Pojištění covid -19 se využívá v případě nemocnění, léčby a repatriace v případě nákazy covidem-19, dále kryje náklady na karanténu v zahraničí v případě nákazy covidem-19. Pokud se chystáte provozovat v rizikové sporty, můžete se připojistit i pro případ, že se vám něco stane. Dále si lze sjednat právní asistenci, pojištění letu (pokud se zpozdí, dostanete proplacené náklady na jídlo, oblečení a hygienu), storno zájezdu a právní asistenci.

Nepřehlédněte: Jak mají české domácnosti řešit vysoké ceny elektřiny a plynu?

Asistenční služby

Cestovní pojištění vám pomůže, i kdyš vás nepotká žádná nemoc, nebo úraz. V jejich rámci totiž můžete využívat asistenční služby, které nabízejí turistické informace, lékařské informace, především kontakt na záchrannou službu první pomoci, informace o doporučeném očkování, telefonickou pomoc v nouzi, především poskytnutí informací a pomoci při řešení v situacích nouze. V zemích, kde budete mít problém se domluvit, lze využít pomoc s telefonickým překladem, tedy orientační telefonické tlumočení při styku s personálem lékařského zařízení. Při ztrátě cestovních dokladů díky asistenčním službám dorazíte na zastupitelský úřad, uhradí vám náklady do limitu 5 000 Kč na dopravu. Dále je to zprostředkování a doručení peněz s limitem 150 000 Kč do místa pobytu v zahraničí za podmínky složení protihodnoty v českých korunách podle pokynů asistenční služby. Cestovní asistence je standardní součástí cestovního pojištění a neplatí se za něj žádné další poplatky.

Přečtěte si: Přišli jste o letenky? Jak řešit zrušený let?

Asistence vozidla od Directu

Pokud se chystáte do zahraničí vlastním vozem, určitě vám přijde vhod asistence vozidla. Pokud se vám například rozbije vozidlo v zahraničí, pak vás může odtah přijít na astronomickou sumu. Díky asistenci vozidla vám pojišťovna tento odtah proplatí a ještě se o vás postará. Asistence vozidla od Directu se vztahuje na situace, kdy vám někdo vozidlo ukradne, dále pokud bude vozidlo nepojízdné kvůli poruše, defektu pneumatiky, dopravní nehodě nebo vandalismu. Hradí se z něj příjezd a práci mechanika na místě, odtah do nejbližšího servisu (do 200 EUR), ubytování poblíž servisu (do 200 EUR/den, maximálně 2 dny), odtah vozidla do ČR, pokud ho není možné opravit v zahraničí do 5 pracovních dní (do 20 000 Kč) a dopravu posádky do cílové destinace, nebo zpět domů (do 400 EUR).

NačítámNačítám