Michaela Kadlecová  | 19. 12. 2022

Kdy může dodavatel elektřiny zdražit bez vašeho souhlasu?

Libujete si, že jste před časem uzavřeli smlouvu s výhodnou cenou elektřiny, nebo plynu a říkáte si, jak jste na zdražování energií vyzráli? Nejásejte předčasně, pokud nezahájíte dodávku, pak vám může dodavatele elektřiny či plynu ještě cenu zvednout. Co můžete dělat?

Dostali jste zdražovací dopis? Zkontrolujte si ceny elektřiny

Dodavatelé elektřiny rozesílali nedávno dopisy, ve kterých informovali své zákazníky o zdražení cen elektřiny. Pokud v takovém případě zákazník nezareaguje, znamená to, že s novou cenou souhlasí a že na tyto podmínky přistupuje. Nemusí jít ale o podmínky právě výhodné. Na to, abyste vyjádřili nesouhlas, máte určitou lhůtu, nyní běží poslední dva dny této lhůty. Reagovat totiž můžete do 20.12. 2022. Ačkoliv platí pro příští rok zastropování cen elektřiny, při zdražení má zákazník většinou smlouvu na 2 roky a dramaticky zvýšené ceně elektřiny se tak stejně nevyhne, jen mu začne platit až za rok. Pak už ale bude pozdě a ze smlouvy nebude možné odejít bez pokuty! Vždy se vyplatí hledat nejvýhodnějšího dodavatele. Po roce může zastropování cen elektřiny skončit a v takovém případě může zákazník být vystavený vysokým cenám. Co radíme? Zkontrolujte si okamžitě ceny elektřiny, které vám dodavatel předepsal. Ozvěte se nám, my tyto ceny prověříme a najdeme pro vás to nejlepší řešení.

Nechte si zkontrolovat ceny elektřiny

Nechte nám své číslo a my se vám ozveme. Společně prověříme, zda nemůžete získat lepší ceny elektřiny.

Zdražování elektřiny a plynu

Zdražování, které právě zažíváme, nemá v historii České republiky obdoby. Inflace ve výši 14 % drtí všechny z nás, neboť růst platů zvýšené ceny nedorovnává. Zdražování žene hlavně růst cen energií, což jsou výrobní vstupy pro celou řadu dalších produktů. Dodavatelé elektřiny a plynu od loňského roku již několikrát zdražili, což je nebývalá situace. Dříve se elektřina a plyn zdražovaly maximálně jednou za rok, během posledního roku někteří dodavatelé upravili ceník třeba i popáté. Dodavatelé nabízeli fixované a nefixované úvazky. U fixovaných úvazků se cena elektřiny a plynu stanovila na rok, dva, nebo tři dopředu. Čím delší dobu fixace si zákazník sjednal, tím byla cena elektřiny a plynu nižší a naopak. Většina zákazníků využívala fixovaných úvazků, nejčastější doba fixace byla na dva roky. Pokud chtěl v této době zákazník odběratele opustit, musel uhradit vysokou pokutu. Na oplátku získal jistotu, že bude po smluvní období odebírat elektřinu za domluvené ceny. Když v říjnu padl dodavatel Bohemia Energy, přišli odběratelé i o tuto jistotu. Bohemia Energy totiž jednostranně vypověděl všechny smlouvy na elektřinu, které nejprve nahradil převedením zákazníků na tzv. spotové tarify, kdy cena za elektřinu není známá, odvíjí se od velkoobchodního trhu. Dodavatel nakonec zcela ukončil svou činnost, stejně jako 17 dalších dodavatelů. Tento postup je zcela jistě nezákonný.

Přečtěte si: Kdy se vyplatí fixace ceny elektřiny či plynu?

Sháníte spolehlivého dodavatele elektřiny?

Fixovaná a nefixovaná cena

Trh s elektřinou a plynem se za poslední dobu zcela proměnil. Zákazníci přišli o své jistoty a sami cítí, že se na svého dodavatele elektřiny a plynu nemohou spolehnout tak jako dříve. Sami dodavatelé jsou také v obtížné pozici, protože cena elektřiny a plynu na velkoobchodních trzích vystoupala na maxima, na kterých nikdy nebyla. Pro méně silné společnosti, které za sebou nemají silné kapitálové jištění, tak může být velmi těžké na velkoobchodním trhu elektřinu a plyn nakupovat a hlavně tyto částky platit. Závazek dodavatelé elektřiny a plynu pochopitelně přenášejí na své zákazníky, a to na zákazníky nové, tak na ty, kterým skončila fixace, nebo na současní zákazníci, kteří nemají fixované ceny elektřiny. Úvazky, které byly fixované ještě před zdražováním elektřiny, během určité chvíle také skončí a zdražení elektřiny a plynu se tak bude týkat naprosto všech.

Přečtěte si: Fixace ceny elektřiny? Na jeden rok

Kdy může dodavatel zdražit

Dodavatel elektřiny může zdražit pouze za zákonem stanovených podmínek. Pokud jste uzavřeli s dodavatelem smlouvu, kdy máte elektřinu, či plyn teprve začít odebírat, pak se může stát, že ještě před zahájením dodávky dodavatel energii zdraží: „Spotřebitel je při jednostranném zdražování postaven před ultimátum „ber, nebo běž“. To znamená, že sice můžete jednostranné zdražení odmítnout, ale nemůžete u podnikatele zůstat za stávajících podmínek a musíte smlouvu vypovědět a odejít jinam,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Pokud od dodavatele ještě před zahájením dodávky odejdete, pak vám dodavatel nesmí účtovat žádnou sankci, na druhou stranu to znamená, že o dohodnutou cenu přijdete. Dodavatel může dále zdražit cenu elektřiny u nefixovaných úvazků. Vždy toto zdražení musí oznámit předem a odběratel má opět možnost ho odmítnout a odejít bez jakýchkoliv pokut: „Nikdy se nemůžete správně rozhodnout, jestli zůstat nebo odejít, když se ani nedozvíte, že nějaké zdražení má proběhnout. Když se o zdražení včas a adresně nedozvíte, tak se vůči vám neuplatní,“ tvrdí Hekšová a vysvětluje, že adresně znamená dostat zprávu o zdražení dopisem, SMS nebo e-mailem (pokud jste telefon či e-mailovou adresu uvedli jako kontaktní údaje), proto si pečlivě vybírejte poštovní i e-mailovou schránku a kontrolujte příchozí SMS. Pokud jste souhlasili s fixovaným úvazkem, dodavatel nemá možnost cenu měnit. Pokud tak přes to učiní, můžete si stěžovat na Energetickém regulačním úřadu.

Přečtěte si: Burza energií - sledujte aktuální ceny elektřiny na burze

Jak dát výpověď dodavateli elektřiny a plynu

Pokud nechcete, aby se vaše mlčení pokládalo za automatický souhlas, musíte zareagovat. Mimo souhlasu je jedinou reakcí proti navrhovanému jednostrannému zdražení ukončení smlouvy. Jestli ukončení nazvete jako „výpověď“, „odstoupení“ či „zrušení“ a podobně, není nijak důležité. Záleží na tom, co je uvnitř, ne jaký je nadpis. Co byste určitě měli ve výpovědi zmínit, je: kdo jste a o jakou smlouvu jde, že smlouvu rušíte, proč ji rušíte a datum, místo a svůj podpis. Kromě obsahu se soustřeďte i na načasování. Úprava je opět různá podle odvětví (jinak je tomu u dodavatele energií, jinak u cestovní kanceláře či mobilního operátora).

NačítámNačítám