Michaela Kadlecová  | 19. 11. 2021

ERU varuje před falešnou fixací ceny elektřiny. Na co si ještě dát pozor?

Získat nového dodavatele elektřiny není vůbec snadné. Mnoho dodavatelů elektřiny v současné době nepřijímá nové zákazníky a pokud ano, nabízejí opravdu velmi vysoké ceny elektřiny. Energetický regulační úřad nyní varuje také před tarify, které se na první pohled tváří jako fixované.

Kdo nabídne klasickou fixaci?

Cena elektřiny a plynu rostě a energetický trh se nyní otřásá v základech. Ještě nedávno se nabízely dva druhy tarifů, a to smlouva na dobu určitou a neurčitou. Smlouva na dobu určitou garantovala cenu elektřiny na určité období, většinou na rok až tři roky. Po tuto dobu se dodavatel elektřiny zavázal, že cenu elektřiny nezmění, na druhou stranu zákazník od něj nemohl odejít, nebo pouze za cenu značných sankcí. Pokud zvolil smlouvu na dobu neurčitou, pak mohl odejít kdykoliv, stačilo pouze dodržet tříměsíční výpovědní dobu. Na druhou stranu mu mohl kdykoliv zvýšit cenu. V současné době není situace zdaleka tak jasná a každý odběratel musí dávat dobrý pozor na to, co skutečně podepisuje. Množí se totiž případy, kdy uzavře novou smlouvu v domnění, že jde o smlouvu na dobu určitou s fixovanou cenou, ale přitom jde pouze o fixaci úvazku. Místo výhod v podobě pevné ceny za to, že zákazník nesmí odejít, mu zůstala jen povinnost neodejít, ale s cenou může dodavatel libovolně hýbat.

Kvůli výlukám ve smlouvě mohou dodavatelé s cenou elektřiny hýbat

Této situace se všiml také Energetický regulační úřad, který upozorňuje na to, že podobně se chovala před nedávnem společnost Bohemia Energy: „Nyní se množí případy, kdy dodavatelé rovnou do smluvních podmínek přidávají výluky, které jim v budoucnu umožní údajně fixované ceny měnit. Volí například stejný postup, jaký zkoušela Bohemia Energy, když nabízejí k podpisu smlouvy na dobu neurčitou ve spojení s fixací. V praxi je pak nic nenutí, aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu. Vyzvali jsme všechny dodavatele, aby takové kroky vůbec nezkoušeli. V opačném případě je budeme šetřit pro nekalé obchodní praktiky," říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Hledáte fér dodavatele elektřiny?

Chcete uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny, který jedná fér? Vyplňte naši kalkulačku elektřiny a během chvíle vám pomůžeme uzavřít novou smlouvu s fixací ceny elektřiny, kterou nikdo jednostranně nevypoví.

Vyšší cena elektřiny kvůli prodeji firmy

Energetický regulační úřad dále upozorňuje na to, že se množí situace, kdy dodavatel část svého odběratelského kmenu přeprodá jiné firmě, která smlouvy jednostranně zruší a přinutí dodavatele podepsat nové smlouvy, s nevýhodnými podmínkami a vyšší cenou elektřiny. Dalším problémem je to, že dodavatel vyšší cenu elektřiny ani neoznámí, nebo ji oznámí špatně: „Samotné oznámení o zvýšení ceny může být také problematické. Případů, kdy dodavatel spotřebiteli změnu ceny neoznámil vůbec nebo nedostatečně, jsme v září řešili jen několik. Velmi pravděpodobně jich ale bude přibývat. I když oznámení o zvýšení ceny detailně upravuje novela energetického zákona účinná od příštího roku, už nyní platí, že neoznámená změna ceny je změnou neúčinnou. Hra na schovávanou se proto dodavatelům nemusí vyplatit, a to hned dvakrát. Naše kontroly se na nešvary dodavatelů při změnách smluv či cen také zaměří," dodává Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Automatické prodloužení zakáže novela zákona

Dalším problémem je automatické prodlužování smluv na dodávku elektřiny. Dodavatel například přislíbenou cenu elektřiny dodrží, po automatickém prodloužení smlouvy, na které ani zákazníka neupozorní, pak naúčtuje za elektřinu za mnohonásobně vyšší cenou. O tom většina zákazníků nemá potuchy, žijí v tom, že pokud je smlouva například na 3 roky, tak skončí. To je omyl, smlouva nekončí, automaticky se prodlužuje. Někde jen na 12 měsíců, jinde o stejnou dobu na jakou byla původně sjednána. To by měl naštěstí novela energetického zákona, která vejde v platnost od 1.1. 2022, odstranit. Dodavatelé energií budou mít možnost se zákazníky nově uzavřít smlouvu na dobu určitou maximálně na tři roky. Po uplynutí tohoto období bude smlouva přecházet na dobu neurčitou s možností smlouvu kdykoliv vypovědět bez sankcí a postihů. V případě, že má zákazník uzavřenou smlouvu na dobu určitou, ve které je sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez jeho výslovného souhlasu (tzv. automatická prolongace), pak bude moci zákazník závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy.

Přečtěte si: Novela zákona proti energošmejdům je tady

NačítámNačítám