Michaela Kadlecová  | 27. 7. 2021

Novela zákona proti energošmejdům je tady

Poslanci parlamentu schválili novelu energetického zákona, která přináší několik novinek na podporu zákazníků. Zároveň by měla také bojovat proti nepoctivým zprostředkovatelům a zavést tzv. registr zprostředkovatelů energií.

Čtyřmilionová pokuta pro jednoho dodavatele energií

Proč došlo ke novelizaci zákona? Podle navrhovatelů se nejeví současná ochrana zákazníka v energetice jako dostatečná. České obchodní inspekce v rámci kontroly zaměřené na oblast uzavírání smluv na elektřinu a plyn obdržela v roce 2018 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Z 39 ukončených kontrol bylo zjištěno porušení zákona u 34 případů dodavatelů elektřiny. Vedle toho ČOI v dané oblasti současně řešila dalších 248 mimosoudních sporů. V březnu 2019 Energetický regulační úřad udělil rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky jednomu konkrétnímu dodavateli, kterému v rámci správního řízení bylo prokázáno 1 179 přestupků. V roce 2017 se ERÚ zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení.Nový registr a licence pro zprostředkovatele

Novela prošla sněmovnou, nyní míří do Senátu a k podpisu prezidenta. Zmíněný registr zprostředkovatelů energií by měl obsahovat každého, kdo nabízí zprostředkování prodeje energií, tedy včetně internetových srovnávačů. Tuto činnost nyní bude řídit Energetický regulační úřad a půjde o nový druh podnikání. Registr zprostředkovatelů by měl vést Energetický regulační úřad. Ten bude vydávat licenci k zprostředkovatelské činnosti v energeticce: „U zprostředkovatelské činnosti při prodeji elektřiny nebo plynu postačuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.“ Podnikání pouze na živnostenské oprávnění tedy nebude možné. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by to mělo znamenat značné posílení lidských a technických kapacit Energetického regulačního úřadu.

Přečtěte si: Cena elektřiny roste. Jak šetříte? Podívejte se na příklady ze života

Neplatíte moc za elektřinu?

Prověřte si, že právě vás nedostali energošmejdi a že neplatíte nevýhodné ceny za elektřinu. Potřebujete k tomu pouze poslední vyúčtování.

Zákaz podomního prodeje

Podomní prodej je jeden ze způsobů, jakým získávali nekalí obchodníci své ovečky. Podle novely by mohla obec tento podomní prodej zakázat: „Obec může nařízením obce stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory držitele licence při výkonu licencované činnosti dle tohoto zákona, jsou v obci nebo v její části zakázány."Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Novinkou je také to, že pokud zákazník uzavře přes prostředníka, má možnost odstoupit do dvou týdnů od smlouvy: „Pokud je smlouva o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo o sdružených službách dodávek elektřiny nebo plynu uzavřena v zastoupení zákazníka v postavení spotřebitele osobou vykonávající zprostředkovatelskou činnost při prodeji elektřiny nebo plynu, pohlíží se na ni jako na smlouvu uzavřenou distančním způsobem.“ Novela dále chrání zákazníka před tím, aby mu zprostředkovatel nezamlčoval žádné jeho případné škody. Tato část cílí evidentně na ty, kdo nabízí elektřinu formou aukcí: „V souvislosti se změnou dodavatele elektřiny, plynu nebo tepelné energie je držitel licence, který má za zákazníka v postavení spotřebitele uzavřít novou smlouvu o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas zákazníka v postavení spotřebitele, jestliže by tomuto zákazníkovi měla být v souvislosti se změnou způsobena újma. Neučiní-li tak držitel licence, je povinen újmu v případě jejího vzniku nahradit sám.“ Další novinkou je zákaz uzavírat smlouvy na dobu určitou na dobu delší než na 36 měsíců včetně prodloužení.

Nepřehlédněte: Elektřina zdražuje. Nezapomínejte na upravení výše záloh

NačítámNačítám